Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Výsledky družstiev:
Výsledky družstiev:

Poradie po 1. (kvalifikačnom) kole:

V prvom kole proti sebe nastúpilo 8 družstiev a hralo sa systémom 1*10 hodov + dorážky.

 1. Dekanát: 452 b
 2. Katedra manažmentu leteckej prevádzky: 425 b
 3. Katedra letovej prípravy: 423 b
 4. Katedra avioniky: 421 b
 5. Katedra leteckej technickej prípravy: 340 b
 6. Katedra leteckého inžinierstva: 313 b
 7. Katedra aerodynamiky a simulácií: 261 b
 8. Doktorandi: 256 b

 Poradie po 2. kole:

Do druhého kola postúpili družstvá, ktoré v prvom kole skončili na 5.-8. mieste a bojovali o celkové umiestnenie. Druhé kolo sa hralo sa systémom 1*10 hodov + dorážky.

 1. Doktorandi: 379 b
 2. Katedra aerodynamiky a simulácií: 333 b
 3. Katedra leteckého inžinierstva: 313 b
 4. Katedra leteckej technickej prípravy: 310 b

 Poradie po 3. kole:

Do tretieho kola postúpili družstvá, ktoré v prvom kole skončili na 1.-4. mieste a bojovali o celkového víťaza turnaja. Tretie kolo sa hralo sa systémom 2*10 hodov + dorážky.

 1. Katedra manažmentu leteckej prevádzky: 933 b
 2. Dekanát: 900 b
 3. Katedra avioniky: 871  b
 4. Katedra letovej prípravy: 846 b

Výsledky jednotlivcov:

 Kategória ženy:

 1. Dombajová 312 b (Dekanát)
 2. Miháliková 264 b (Katedra avioniky)
 3. Čekanová 216 b (Katedra letovej prípravy)

  Kategória muži:

 1. Klír 401 b (Katedra manažmentu leteckej prevádzky)
 2. Adamčík 396 b (Katedra avioniky)
 3. Antoško 393 b (Katedra letovej prípravy)ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster