Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
funkcia / pracovník pracovisko telefón e-mail
Dekan
SZABO Stanislav,Dr.h.c., doc., Ing., PhD., MBA, LL.M
dekanát +421 55 602 6102 dekan.lf@tuke.sk
stanislav.szabo@tuke.sk
Prodekan pre vzdelávanie
ŠULEJ Radoslav, Ing., PhD.
dekanát +421 55 602 6114
+421 918 950 041
prodpc.lf@tuke.sk
radoslav.sulej@tuke.sk
Prodekan pre vedu a výskum
KORBA Peter,doc., Ing., PhD., ING-PAED IGIP
dekanát +421 55 602 6116
+421 918 950 300
prodvc.lf@tuke.sk
peter.korba@tuke.sk
Prodekan pre rozvoj
ČEKAN Peter, Mgr., PhD.
dekanát +421 55 602 6189
+421 918 949 922
peter.cekan@tuke.sk
Tajomník fakulty
ČOKINA Peter, Ing.
dekanát +421 55 602 6104
+421 903 820 019
tajom.lf@tuke.sk
Sekretariát dekana dekanát +421 55 602 6102 dekan.lf@tuke.sk
Študijný referát dekanát +421 918 691 177
+421 55 602 6115
studijne.lf@tuke.sk
Referát pre vedu,výskum a zahraničné styky dekanát +421 915 934 875
+421 55 602 6122
rvvz.lf@tuke.sk
Personálny referát dekanát +421 918 717 402
+421 55 602 6124
pr.lf@tuke.sk
Finančný referát dekanát +421 918 717 450
+421 55 602 6106
fr.lf@tuke.sk
Referát majetku dekanát +421 918 717 400
+421 55 602 6112
rm.lf@tuke.sk
Referát pokladní,správy registratúry a podateľne dekanát +421 55 602 6120 rpsrp.lf@tuke.sk
Prevádzkový referát dekanát +421 918 717 453
+421 55 602 6115
rzps.lf@tuke.sk
       
Vrátna služba LF (nočný strážnik) dekanát +421 918 717 449  
       
Katedra manažmentu leteckej prevádzky KMLP +421 55 602 6200 kmlp.lf@tuke.sk
Katedra letovej prípravy KLP +421 55 602 6163 klp.lf@tuke.sk
Katedra leteckej technickej prípravy KLTP +421 55 602 6152 kltp.lf@tuke.sk
Katedra leteckého inžinierstva KLI +421 55 602 6171 kli.lf@tuke.sk
Katedra avioniky KA +421 55 602 6144 ka.lf@tuke.sk
Akademický senát dekanát +421 918 882 383
senat.lf@tuke.sk
       
ADAMČÍK František, prof., Ing., CSc. KA +421 55 602 6170 frantisek.adamcik@tuke.sk
ANDOGA Rudolf, doc., Ing., PhD. KA +421 55 602 6140 rudolf.andoga@tuke.sk
ANTOŠKO Matej, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6167 matej.antosko@tuke.sk
BÁLINT Ján, doc., Ing., CSc. KLP +421 55 602 6169 jan.balint@tuke.sk
BODNÁR Ján dekanát +421 918 717 465 jan.bodnar@tuke.sk
BODNÁR Ján, Ing. dekanát +421 918 717 407 jan.bodnar.2@tuke.sk
BRÉDA Róbert, doc., Ing., PhD. KA +421 55 602 6142 robert.breda@tuke.sk
BUCKO Samuel,Ing., PhD. KA +421 55 602 6145 samuel.bucko@tuke.sk
BUDAJOVÁ Kristína, RNDr., PhD. KLTP +421 55 602 6127 kristina.budajova@tuke.sk
ČEKAN Peter, Mgr., PhD. KMLP +421 55 602 6191
+421 918 949 922
peter.cekan@tuke.sk
ČEKANOVÁ Anna, PhDr., PhD. KLP +421 918 691 175
+421 55 602 6164
anna.cekanova@tuke.sk
ČEŠKOVIČ Marek, Ing., PhD. KA +421 55 602 6147 marek.ceskovic@tuke.sk
ČOKINA Peter, Ing. dekanát +421 55 602 6104
+421 903 820 019
peter.cokina@tuke.sk
DRAGANOVÁ Katarína, Ing., PhD. KLTP +421 55 602 6153 katarina.draganova@tuke.sk
ĎURČO Stanislav, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6166 stanislav.durco@tuke.sk
DŽUNDA Milan, prof., Ing., CSc. KMLP +421 55 602 6141 milan.dzunda@tuke.sk
EPERJEŠI Marián KLI +421 55 602 6182 marian.eperjesi@tuke.sk
FÁBRY Ľubomír, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6184 lubomir.fabry@tuke.sk
FÁBRY Stanislav, Ing., PhD., ING-PAED IGIP KLI +421 55 602 6107 stanislav.fabry@tuke.sk
FŐZŐ Ladislav,doc., Ing., PhD. KLI +421 55 602 6174 ladislav.fozo@tuke.sk
GALANDA Jozef, Ing., PhD. KMLP +421 55 602 6133 jozef.galanda@tuke.sk
GALLO Ivan, Ing. dekanát +421 55 602 6106 ivan.gallo@tuke.sk
GAŠPAROVIČ Peter, Ing., PhD. KLI +421 55 602 6129 peter.gasparovic@tuke.sk
HÁJEK Miroslav, Ing. KLI +421 55 602 6183 miroslav.hajek@gmail.com
HANÁK Peter,Ing., PhD. KMLP +421 55 602 6200 peter.hanak@tuke.sk
HOCKO Marián, Ing., PhD. KLI +421 55 602 6175 marian.hocko@tuke.sk
HOVANEC Michal,doc. Ing., PhD. KLP +421 55 602 6176 michal.hovanec@tuke.sk
HUDÁK Jozef, doc., Ing., CSc. KLTP +421 55 602 6151 jozef.hudak@tuke.sk
HUDÁK Ondrej, doc., RNDr., DrSc. KLTP +421 55 602 6136 ondrej.hudak@tuke.sk
HURNÁ Soňa, doc., Ing., CSc. KMLP +421 55 602 6188 sona.hurna@tuke.sk
JACHYMEC FOĽKOVÁ Viera, Ing. dekanát +421 918 717 402
+421 55 602 6105
viera.jachymec.folkova@tuke.sk
JENČOVÁ Edina Ing. PhD. KMLP 421 55 602 6197 edina.jencova@tuke.sk
JOZEK Peter, Ing., PhD. KA +421 55 602 6146 peter.jozek@tuke.sk
JOZEKOVÁ Mária, Ing. KLTP +421 55 602 6152 maria.jozekova@tuke.sk
JUDIČÁK Jozef, Ing., PhD. KLI +421 55 602 6183 jozef.judicak@tuke.sk
KABÁT Ján, Ing., PhD. KA jan.kabat@tuke.sk
KAĽAVSKÝ Peter, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6114 peter.kalavsky@tuke.sk
KANDRÁČ Peter, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6165 peter.kandrac@tuke.sk
KIŠ Slavomír, doc., Ing., CSc. KMLP +421 918 691 174
+421 55 602 6192
slavomir.kis@tuke.sk
KIZEKOVÁ Oľga KA +421 55 602 6144 olga.kizekova@tuke.sk
KOLESÁR Ján, Ing., PhD. KMLP +421 55 602 6185 jan.kolesar@tuke.sk
KOMOVÁ Eva, doc., RNDr., PhD. KLTP +421 55 602 6137 eva.komova@tuke.sk
KORBA Peter,doc., Ing., PhD., ING-PAED IGIP KLP +421 55 602 6116
+421 918 950 300
peter.korba@tuke.sk
KOŠČÁK Peter, Ing., PhD., ING-PAED IGIP KMLP +421 55 602 6186 peter.koscak@tuke.sk
KOVÁČOVÁ Barbora, Ing. KLI +421 55 602 6171 barbora.kovacova@tuke.sk
KURDEL Pavol,doc., Ing., PhD. KA +421 55 602 6147 pavol.kurdel@tuke.sk
LABUN Ján, doc., Ing., PhD. KA +421 918 691 171
+421 55 602 6148
jan.labun@tuke.sk
LAZAR Tobiáš, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c. KA +421 55 602 6149 tobias.lazar@tuke.sk
LECHOVÁ Jarmila, Ing., PhD. Dekanát +421 55 602 6108 jarmila.lechova@tuke.sk
LIPOVSKÝ Pavol, Ing. PhD., ING-PAED IGIP KLTP +421 55 602 6159 pavol.lipovsky@tuke.sk
MALENČÍK Oto, Ing. dekanát +421 918 717 453 oto.malencik@tuke.sk
MELNÍKOVÁ Lucia, Ing., PhD. KMLP lucia.melnikova@tuke.sk
MELNÍKOVÁ Mária, Ing. dekanát +421 918 717 400
+421 55 602 6112
maria.melnikova@tuke.sk
MELNÍKOVÁ Martina, Mgr. dekanát +421 55 602 6102
+421 55 602 61 15
martina.melnikova@tuke.sk
MIKITA Ivan, Ing., PhD. KLTP +421 55 602 6154 ivan.mikita@tuke.sk
MIKULA Branko, Mgr. KLP +421 55 602 6194 branko.mikula@tuke.sk
MOUCHA Václav, doc., Ing., CSc. KLTP +421 55 602 6155 vaclav.moucha@tuke.sk
MUCHOVÁ Jarmila dekanát +421 55 602 6113 jarmila.muchova@tuke.sk
NĚMEC Vladimír, doc., Ing., Ph.D., prof.h.c. KLP +421 55 602 6163
+420 606 858 083
vladimir.nemec@tuke.sk
vladimir.nemec@email.cz
NEŠTRÁK Dušan, doc., Ing., CSc. KLP +421 55 602 6131 dusan.nestrak@tuke.sk
ONDOVÁ Kamila dekanát +421 55 602 6115 kamila.ondova@tuke.sk
PAROULEK Jaroslav KA +421 55 602 6183 jaroslav.paroulek@tuke.sk
PIĽA Ján, prof., Ing., PhD. KLI +421 918 717 464
+421 55 633 3968
+421 55 602 6116
jan.pila@tuke.sk
PRACHAŘ Stanislav,Ing. KLI +421 55 602 6183 stanislav.prachar@tuke.sk
RODZIŇÁK Dušan, prof., Ing., CSc. KLTP +421 55 602 6157 dusan.rodzinak@tuke.sk
ROZENBERG Róbert, Ing., PhD. KLP +421 55 602 6162 robert.rozenberg@tuke.sk
SABO Jozef, Ing., PhD KLP +421 55 602 6165 jozef.sabo@tuke.sk
SCHRÖTTER Martin, Ing., PhD. KA +421 55 602 6145 martin.schrotter@tuke.sk
SEMRÁD Karol, doc., Ing., PhD. KLI +421 55 602 6158 karol.semrad@tuke.sk
SOCHA Luboš, Ing., PhD.&PhD. KMLP +421 55 602 6199 lubos.socha@tuke.sk
STANKO Ľubomír, Ing. KLP +421 55 602 6123 lubomir.stanko@tuke.sk
SZABÓ Peter, RNDr., PhD. KLTP +421 55 602 6133 peter.szabo@tuke.sk
SZABO Stanislav,Dr.h.c., doc., Ing., PhD., MBA, LL.M KMLP +421 55 602 6118
+421 55 602 6102
stanislav.szabo@tuke.sk
ŠMELKO Miroslav, Ing., PhD. KLTP +421 55 602 6159 miroslav.smelko@tuke.sk
ŠULEJ Radoslav, Ing., PhD. KMLP +421 55 602 6135
+421 918 950 041
radoslav.sulej@tuke.sk
TIBENSKÁ Katarína, RNDr., PhD. KLTP +421 55 602 6138 katarina.tibenska@tuke.sk
TIMKOVÁ Helena KMLP +421 55 602 6200 helena.timkova@tuke.sk
TOBISOVÁ Alica, Ing., PhD. KMLP +421 55 602 6111 alica.tobisova@tuke.sk
TOMČO Ladislav, doc., RNDr., PhD. KLTP +421 55 602 6116 ladislav.tomco@tuke.sk
VAGNER Juraj, Ing., PhD., ING-PAED IGIP KLP +421 918 882 383
+421 55 602 6118
juraj.vagner@tuke.sk
VARGOVÁ Lucia, Ing. KLP +421 55 602 6163 lucia.vargova@tuke.sk
ZAHRADNÍČEK Rudolf, doc., Ing., CSc. KLTP +421 55 602 6161 rudolf.zahradnicek@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster