KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7

 
 

Štátne skúšky študentov inžinierskeho štúdia AR 2015/2016

Štátne skúšky študentov bakalárskeho štúdia AR 2015/2016

Sledujte s nami misiu ExoMars 2016

Pozvánka na jedinečné letecké podujatia - máj 2016 - EATCIHT, Aeromoto Retro Show

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017

Súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster