KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7

 
 

Informácia o zápise študentov doktorandského štúdia na AR 2017/2018

Výsledok prijímacieho konania na AR 2017/2018

HARMONOGRAM ZÁPISOV ŠTUDENTOV AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Štipendiá spoločnosti FPT pre slovenských študentov

Jazykový kurz slovenského jazyka pre ukrajinských študentov


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster