mais KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov , záujemcov o Erasmus+

ROZVRHY ZIMNÝ SEMESTER AR 2017/2018

"Slovenský korpus ukrajinských študentov" krátke informácie o povolení na pobyt a o nostrifikácii v ukrajinskom jazyku

Oznam - stravovanie


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster