KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7

 
 

Informácia pre zamestnancov a študentov - stravníkov LF TUKE Nové

Konferencia "VI. Vedecká konferencia doktorandov "

Vyhlásenie volieb do AS LF TUKE – Oznam

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu vedeckú prácu (ŠVOČ)

Rozšírenie Znaleckého ústavu na TUKE

Dobrá správa pre leteckých inžinierov - absolventov Leteckej fakulty TUKE


 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster