Aktuality

03.10.2019 

dodatočná ERASMUS+ výzva pre mobility študentov za účelom štúdia do krajín EÚ na LS 2019/2020

https://erasmus.tuke.sk/studium-dodatocna-vyzva-pre-mobilitu-studentov-tuke-do-krajin-eu-za-ucelom-studia-v-ls-2019-2020/.

 

25.03.2019 

prednáška GE Aviation Czech na tému

Úloha Data Acquisition inžiniera pri testovaní leteckých motorov

Dňa 27.3.2019 o 09:45 hod. sa v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (Aula B16/L1) uskutoční prednáška zástupcov spoločnosti GE Aviation Czech na tému Úloha Data Acquisition inžiniera pri testovaní leteckých motorov. Srdečne pozývame všetkých záujemcov.

 

21.03.2019

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške Ing. Jozefa Pavlinského

Dňa 21.3.2019 sa v priestoroch Vedeckej rady Leteckej fakulty TUKE sa konala obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúšky interného doktoranda Katedry leteckého inžinierstva Ing. Jozefa Pavlinského. Názov dizertačnej práce je Inovatívne metódy projektovania a návrhu konštrukcie bezmotorového lietadla s využitím CAX systémov. Hlavným cieľom práce je návrh bezpečnostnej kabíny bezmotorového lietadla s viacerými bezpečnostnými prvkami rešpektujúc aerodynamické požiadavky nízkeho odporu trupu vychádzajúce z Galvaovej teórie. Predsedom skúšobnej komisie bol doc. Ing. Ladislav Főző, PhD., oponentom práce doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, Phd., vedúcim práce je doc. Ing. Peter Korba, Phd., ING-PEAD IGIP a členovia komisie boli prof. Ing. Milan Oravec, PhD., prof. Ing. Milan Džunda, Csc., doc. Ing. Michal Hovanec, Phd.. 

minimovkaJozkuPavl

 

22.03.2018

Vyzvaná prednáška RNDr. et Mgr. Petra Adolfa Skřehota, Ph.D.

Dňa 21. 3. 2018 sa uskutočnila návšteva riaditeľa ústavu ZÚBOZ, z.ú. z Prahy na pôde Leteckej fakulty TU v Košiciach. Program bol zahájený na dekanáte Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde bol RNDr. et Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. prijatý prodekanom pre vedu a výskum doc. Ing. Petrom Korbom, PhD., ING-PAED IGIP. Predmetom jednania bolo zapojenie ZÚBOZ do procesu výuky a možnej participácie daného subjektu pri získavaní a realizácii výskumných projektov s Leteckou fakultou. Následne RNDr. Skřehot prednášal na Katedre leteckého inžinierstva študentom bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia študijného programu Prevádzka lietadiel odbornú lekciu v oblasti bezpečnosti, údržby a analýzy rizík v segmente prevádzky lietadiel a v leteckom strojárstve, ktorý získal veľký ohlas. Do diskusie sa zapojili ako študenti, tak i prítomní pedagógovia doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., doc. Ing. Ladislav Főző a Ing. Jozef Judičák, PhD.

1  2

3 4

 

15.03.2018

Prednáška spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o. v priestoroch Leteckej fakulty TUKE

Dňa 15.3.2018 sa v priestoroch Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška zástupcov spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o., ktorá je zameraná na IT riešenia spolu s inžinierskymi službami. Zaoberá sa dodávkou a podporou PLM riešení CATIA, ENOVIA a SmarTeam vrátane služieb, zároveň poskytuje služby v oblasti Engineeringu so zameraním hlavne na automobilový priemysel. V rámci prednášky sa samotná firma predstavila pomocou praktických ukážok a implementácií. Súčasťou bola aj možnosť uplatnenia absolventov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v spoločnosti BEKO Engineering, spol. s.r.o.

20180315 102331 IMG 9390

IMG 20180315 094641 IMG 20180315 094637

06.12.2017

Prednáška Letecká prax v leteckom priemysle

V rámci rozvoja spolupráce s praxou sa dňa 4.12.2017 v priestoroch Katedry leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach konala prednáška Ing. Milana Semana PhD., manažéra kvality spoločnosti EHC Service s.r.o.. Téma prednášky bola  Letecká prax v leteckom priemysle SR (prevádzka lietadiel, letecký priemysel, možnosť uplatnenia absolventov LF v leteckom priemysle). Prednášky sa zúčastnili študenti študijného programu Prevádzka lietadiel aj študenti študijného programu Riadenie leteckej dopravy.

Seman2017prednaskaSeman2017prednaska2

Seman2017prednaska3

 

19.10.2017

Exkurzia študentov Leteckej fakulty TUKE v Air Berlin Technik

Dňa 16. 10. 2017 sa študenti druhého a tretieho ročníka študijného programu Prevádzka lietadiel zúčastnili exkurzie v spoločnosti Air Berlin Technik, zaoberajúcej sa údržbou podvozkových častí lietadiel. Zamestnanci spoločnosti prezentovali praktické využitie teoretických poznatkov z predmetov Postupy údržby a Organizácia a riadenie leteckej prevádzky, ktoré nadobudli počas štúdia na Leteckej fakulte TUKE. Na príprave exkurzie sa pod vedením doc. Ing. Michala Hovanca, PhD. a doc. Ing. Petra Korbu, PhD ., ING-PAED IGIP podieľali doktorandi Katedry leteckého inžinierstva Ing. Jozef Malinovský a Ing. Jozef Pavlinský. Exkurzia bola vhodnou ukážkou údržby lietadiel v reálnych podmienkach a poukázala na potrebu prepojenia štúdia s praxou.

12

34

29.09.2017

Letecká fakulta na medzinárodnej konferencií Transport means 2017

V dňoch 19.09.- 23.09.2017 sa zúčastnili naši kolegovia  doc. Ing. Peter KORBA, PhD. ING - Paed IGIP a doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD. na 21. medzinárodnej vedeckej konferencii  "TRANSPORT MEANS 2017", ktorá sa konala v Litve, kde aktíve reprezentovali Leteckú fakultu.  Na spomínanej konferencii bol odprezentovaný článok pod názvom:  "Impact of Enviromental Ergonomics on Aviation Maitenance". Táto tradičná medzinárodná konferencia odráža najdôležitejšie vedecké a praktické problémy dopravného a leteckého inžinierstva. Zároveň bola nadviazaná predbežná dohoda o možnostiach výmenných pobytov  ako platformy pre diskusiu, interakciu a výmenu medzi výskumníkmi, vedcami a inžiniermi v rámci programu Erasmus. K dohode sa dospelo po rokovaniach s prof. Kersysom a predstaviteľmi organizácií Kaunas University of Technology, Klaipėda University, SC Lietuvos Geležinkeliai, IFToMM National Committee of Lithuania, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius Gediminas Technical University and Lithuanian Society of Automotive Engineers.

foto1TransMeans

foto2TransMeansfoto3TransMeans

foto4TransMeans.jpg


28.03.2017

ŠVOČ

Fakultné kolo v sekcií letecké strojárstvo sa bude konať 30.3.2017 o 8.30 v miestnosti L6. Obhajoba súťažných prác má formu verejnej prezentácie.


10.02.2017

Informácie pre študentov k štátnym skúšam bakalárskeho a inžinierského štúdia AR 2016/2017


13.10.2016

Nech už si, aký si, potrebujeme aj Tvoju krv

studentska kvapka krvi2016 nula

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto si Vás dovoľuje informovať o kampani Študentská kvapka krvi.

(www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/oznamy/nech-uz-si-aky-si-potrebujeme-aj-tvoju-krv)

 

Daruj krv - zachráň život. Každý darca je hrdina. Pridaj sa k nám

Prachar preukazzlataPrachar

Fozopreukaz2BezRCstriebornaFozo


 26.4.2016

TUKE-QUIZ – „Dekanský termín“

Dňa 26.4.2016 sa študenti prvého ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe prevádzka lietadiel (ING-PL-1) Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zúčastnili TUKE-Quizu – „Dekanský termín“ (www.facebook.com/TUKEQuiz). Po rozstrele s tímom vyučujúcich z fakulty FEI TUKE v celkovom umiestnení (vyučujúci a študenti) obsadili tretie miesto. V hodnotení študentov sa umiestnili na prvom mieste. Gratulujeme.

 TUKEquiz

https://www.facebook.com/events/1173103742734742/1187046274673822/ 


 27.10. - 28.10.2015

SIEMENS PLM fórum 2015

Dňa 27. – 28. 10. 2015 sa v priestoroch Hotela Partizán na Táľoch konalo SIEMENS PLM fórum 2015 na ktorom sa zúčastnila aj Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. PLM fórum bolo organizované spoločnosťami SOVA DIGITAL a SIEMENS. Na tejto konferencii zaoberajúcej sa novinkami zo sveta výrobných a vývojových technológií mala Letecká fakulta umiestnený svoj stánok v ktorom prezentovala projekty na ktorých v súčasnosti pracuje a ktoré plánuje vytvoriť. Letecká fakulta dostala aj miesto pre svoju prezentáciu v programe tohto podujatia. PLM fórum sa nieslo v znamení Industry 4.0, teda priemyselnej revolúcie zameranej na úplnú digitalizáciu podnikov a inštitúcií. Reprezentanti leteckej fakulty získali mnoho užitočných poznatkov. Vďaka tomuto podujatiu sa upevnili vzťahy s usporiadateľmi čo môže priniesť viac príležitostí pre leteckú fakultu.
4.8.2015

Veda na dosah TA3

Môže byť lietanie ešte bezpečnejšie ako je v súčasnosti? Videoreportáž z Laboratória inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov Leteckej fakulty TUKE


 Pozvánka na stretnutie s pracovníkom NASA

Dňa 28.4.2015, od 14:00 hod. sa uskutoční na LF TUKE - poslucháreň 01 (B-19) zaujímavé stretnutie s pracovníkom NASA. Phil Burley je pracovníkom NASA v Mission Control v Johnson Space Center Houston,Texas už 36 rokov. Absolvoval univerzitu v Texase a získal titul vo vesmírnom inžinierstve. Študoval astronómiu a orbitálnu mechaniku. V súčasnosti pôsobí na pozícii „Flight Dynamics Officer“. Jeho úlohou je riadiť vesmírne manévre na orbitálnej dráhe, ako napr. spájanie raketoplánov na medzinárodnej vesmírnej stanici, analyzovanie orbitálnych dráh, vytváranie presných ciest, potrebných pre úspešné zabezpečenie spojenia vesmírnych lodí s inými objektmi. V americkom Houstone bdel dlhé roky nad bezpečnosťou letov raketoplánov do vesmíru. Poslednou misiou raketoplánov bol let raketoplánu Atlantis v roku 2011. Žiadame záujemcov, ktorí sa chcú zúčastniť na tejto akcii, aby sa prihlásili do 24.4.2015 na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.


 Výsledky súťaže ŠVOČ 2015


5. ročník súťaže študentskej vedeckej odbornej činnosti ŠVOČ 2015


Vyhlásenie fotografickej súťaže LF TUKE „Najkrajšia fotografia s leteckou tematikou“


Rozvrhy na letný semester AR 2014/2015
Imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia


Dňa 11. novembra 2014 (od 9.00 hod.) sa uskutoční na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty od 11.00 hod., na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame. Odchod autobusu z areálu TU (od PK4 - Aula Fyziky) o 10:20 hod.


Dňa 12.11.2014 sa na pôde Leteckej fakulty TUKE (Budova 19 - poslucháreň 01) uskutoční pri príležitosti najprestížnejšej vesmírnej misie súčasných dní, prvého kontrolovaného pristátia sondy na povrchu kométy, stretnutie záujemcov o túto udalosť. Na stretnutí vystúpia so zaujímavými prezentáciami aj odborníci - vzácni hostia zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Všetky informácie o akcii s programom nájdete na webovej stránke: http://rosetta.spaces.sk/lf-tuke/.


 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 sa bude konať 24. septembra (streda) o 11:00 v Aule fyziky (PK4 mapa).


Hlavným zameraním Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je prispievať k plneniu poslania univerzity najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky. Práve kozmonautika bude nosnou témou úvodného „kozmického“ týždňa v novom akademickom roku 2014/2015, v rámci ktorého sa uskutoční viacero akcií, na ktoré Vás pozývame: INFO


Národnú cenu letectva za rok 2013 v kategórii veda/výskum/vzdelávanie získal prof. Ing. Tobiáš Lazar DrSc., emeritný profesor Technickej univerzity v Košiciach, vedecko-pedagogický pracovník Katedry avioniky Leteckej fakulty TUKE za celoživotné vynikajúce vedecké výsledky, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju leteckej techniky a bezpečnosti pri riadení leteckej prevádzky. Cenu si prevzal dňa 29. augusta 2014 v Štátnej opere Banská Bystrica z rúk ministra školstva SR Petra Pellegriniho. (www.zlatekridla.sk) (foto)

K významnému oceneniu srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a tvorivých síl v pracovnom a súkromnom živote aj v ďalšom období!


Harmonogram zápisov študentov AR 2014/2015


17.7.2014

Od 1.7.2014 začali študenti a čerství absolventi z Katedry avioniky a Katedry leteckého inžinierstva dvojmesačnú odbornú prax v nemeckej leteckej spoločnosti AIR BERLIN, v jej letecko–technologickej divízii AIRBERLIN TECHNIK GmbH v Düsseldorfe. Táto divízia je určená na vykonávanie kompletnej lietadlovej údržby v programe MRO (údržba, oprávy a generálne opravy lietadiel). Študenti tak získajú praktické skúsenosti a zručnosti pri vykonávaní traťovej údržby a údržby na základni na komerčných lietadlách typu AIRBUS a BOEING.

FOTO


11.6.2014

Študenti, ktorí maju záujem o brigádu na medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2014 na Sliači, kontaktuje o bližšie informacie Ing. Miroslava Hájeka na telefónnom čisle 0905 573 374.

SIAF 2014


4.6.2014

Poradie študentov na štátne záverečné skúšky, 725-3


30.5.2014

Poradie študentov na štátne záverečné skúšky, 704-3


6.5.2014

Poradie študentov na štátne záverečné skúšky - Ing. 2013/2014


6.4.2014

Informácie pre študentov k štátnym skúšam bakalárskeho a inžinierského štúdia AR 2013/2014


27.3.2014

Informácia pre študentov


Dňa 10. marca 2014 sa bude konať informačný deň Erasmus+: študentské mobility. Čas a miesto konania: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice TUKE, Letná 9, od 13:00 hod.


Rozvrhy na letný semester 2013/2014


31.1.2014

V dňoch 15.-16. apríla 2014 sa uskutoční fakultné kolo ŠVOČ. Bližšie informácie o súťažných témach a termínoch sa dozviete na ŠVOČ 2014


12.12.2013

Prax pre študentov Leteckej fakulty na Letisku Košice

Dňa 16.12.2013 o 08:00 hod. na učebni B16-L21 bude vykonaný výber študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka inžinierskeho štúdia pre študentskú prax na Letisku v Košiciach. Výber budú vykonávať zástupcovia Letiska Košice. Podmienkou prijatia bude úspešné vykonanie písomného testu z anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených vedením Letiska Košice. Na výber je potrebné doniesť vytlačený životopis.


Dňa 20.11.2013 sa uskutočnila exkurzia v prevádzke spoločnosti TOMARK, s.r.o., ktorej účastníkmi boli doktorandi Leteckej fakulty (KLI, KA, KLTP). Exkurziu v spoločnosti viedol jej generálny riaditeľ pán Ing. Daniel Tomko.

Spoločnosť Tomark, s.r.o. sa špecializuje na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a na výrobu zváraných konštrukcií a komponentov pre strojársky priemysel. Vo svojej divízii TomarkAero, zameranej na oblasť letectva, sa spoločnosť zaoberá výrobou celokovových dvojmiestnych ultraľahkých športových lietadiel Viper SD-4. Bližšie informácie nájdete na stránke spoločnosti Tomark s.r.o. 

FOTO


Dňa 13.11.2013 sa uskutočnil deň otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach v Aule Maxima. Účasť študentov stredných škôl bola nečakane vysoká. Fotografie z priebehu propagácie Leteckej fakulty nájdete tu: FOTO


Dňa 7. 11. 2013 sa uskutočnila beseda s príslušníkmi Ministerstva obrany a Veliteľstva vzdušných síl SR o možnosti uplatnenia sa študentov Leteckej fakulty v radoch Vzdušných síl OS SR. Tému: PÔSOBNOSŤ ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA prezentoval pplk. Ing. Vladimír VOJENČIAK, VSI – špecialista ÚVL MO SR, letová spôsobilosť z MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY , ÚRADU VOJENSKÉHO LETECTVA MO SR. Tému: INŽINIERSKO LETECKÁ SLUŽBA prezentoval major Ing. Daniel FABIAN, VSD–Š ILS VVzS OS SR z VELITEĽSTVA VZDUŠNÝCH SÍL ZVOLEN.

FOTO


23.10.2013

Dňa 13. novembra 2013 sa uskutoční od 9.00 hod. na Technickej univerzite v Košiciach DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Jeho súčasťou bude aj prehliadka priestorov Leteckej fakulty, na ktorú všetkých záujemcov srdečne pozývame.


26.9.2013

Vedenie Leteckej fakulty TUKE pozýva študentov na besedu s kozmonautom-výskumníkom Ing. Oldřichom PELČÁKOM, členom záložnej posádky kozmickej lode Sojuz 28 medzinárodného kozmického programu Interkozmos (1978), ktorá sa uskutoční dňa 3.10.2013 od 11.00 hod. v Posluchárni L21 (B-16). Počet účastníkov besedy je z kapacitných a časových možností obmedzený. Žiadame záujemcov o nahlásenie účasti emailom do 1.10.2013 na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. v tvare Priezvisko Meno – kód študijnej skupiny (napr. 3-708-1). 


23.9.2013

40 rokov leteckého vysokoškolského vzdelávania v Košiciach


19.9.2013

Rozvrhy na zimný semester AR 2013/2014


Ponuka práce v slovenskom leteckom priemysle pri výrobe lietadla Shark 


Memorandum o porozumení a spolupráci

Dňa 29.5.2013 o 10.00 hod. sa v priestoroch Slovenského technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach uskutočnilo slávnostné podpísanie memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti letectva a leteckých činností ôsmich partnerov: 

Letisko Košice, Slovenské technické múzeum - Múzeum letectva Košice, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Slovenský národný aeroklub - Letecká škola Bidovce, Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach, Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach, Softvérová spoločnosť PWC Avis, s.r.o. a Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

Ďalšie informácie: Memorandum.pdf 


Štátne skúšky: 

Poradie študentov skupiny 3-704-3 na štátnu skúšku

Poradie študentov skupiny 3-725-3 na štátnu skúšku 


Návrhy tém DP a BP pre akademický rok 2013/2014 


Štátne skúšky: Poradie študentov skupiny 2-804-2 na štátnu skúšku 


Výsledky 3. ročníka ŠVOČ katedry KLI

Sekcia - Letecké strojárstvo

Prevádzka lietadiel

1. miesto - Bc. Maroš Komjáty
                 Návrh digitálneho riadenia výstupnej dýzy MPM-20

2. miesto - Bc. Peter Samsely
                 Modulárna prútová konštrukcia základného rámu UAV

3. miesto - Dalibor Kužma
                 3D model výstupného ústrojenstva malého prúdového motora MPM-20

Prevádzka letísk

1. miesto - Bc. Helena Varechová
                 Ochrana energetických, radarových a navigačných zariadení letiska

2. miesto - Bc. Dagmara Kocaiová
                 Metódy monitoringu letiskových a lietadlových odmrazovacích materiálov

3. miesto - Bc. Ingrid Kántorová
                  Kvalitatívne požiadavky kladené na denné značenie letísk

 

Všetkým oceneným blahoželám a všetkým zúčastneným úprimne ďakujem.

                                                                      Vedúci katedry KLI


OZNAM:

ŠVOČ – Sekcia LETECKÉ STROJÁRSTVO

Dňa 11.04. 2013 o 10.00h

Miesto: budova 14 Uč. 16


V dňoch 22.-23.1.2013 prebehla v Laboratóriu inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov, za asistencie pracovníkov PBS Velká Bíteš, inštalácia a skúška prúdového motora TJ 100.
Nový motor bude slúžiť pre výskumné účely v oblasti riadenia, modelovania a diagnostiky zložitých systémov s využitím umelej inteligencie.
Tento malý prúdový motor bol vyvinutý pre ľahké letecké prostriedky, ako ľahké a ultraľahké športové lietadlá, vetrone vybavené prídavným motorom, pilotované prostriedky v triede EXPERIMENTAL a rôzne bezpilotné lietajúce prostriedky. Pri vývoji TJ 100 boli uplatnené najnovšie poznatky a technológie z oblasti turbínových motorov. V kategórií malých prúdových motorov sa radí TJ 100 s ťahom až 1200 N medzi najlepšie na svete.

viac o TJ 100

FOTO


2.1.2013

Srdečne Vás vítame na našej novospustenej stránke Katedry leteckého inžinierstva.
Do nového roka 2013 prajeme všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov ako v pracovnom a študentskom, tak aj v osobnom živote.
S novým rokom sa uviedla do činnosti aj webová stránka, na ktorej v jednotlivých častiach nájdete potrebné informácie o katedre a pre štúdium.

Letecká fakulta na medzinárodnej konferencii Transport means 2017