Profil katedry

Katedra leteckého inžinierstva garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie:

 • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskych študijných programoch:
  • Letecká a kozmická technika (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)
 • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické inžinierstvo (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)
 • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe:
  • Letecké a kozmické systémy (študijný odbor Doprava)
  • Prevádzka lietadiel (študijný odbor Strojárstvo)

 

IMG 5971

IMG 5976

členovia KLI 31.10.2019

 KLIclenovia31jan2019

členovia KLI 31.01.2019

vchodKLI

vchod KLI - 2018