Profil katedry

Annual report - Faculty of Aeronautics: 2013  2014

Informácie o katedre

Katedra leteckého inžinierstva (KLI) zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov v súlade s požiadavkami medzinárodného leteckého predpisu PART 66, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného personálu v uvedených oblastiach. Na katedre sú vybudované laboratória, ktoré umožňujú praktický výcvik personálu údržby na reálnej leteckej technike a leteckých motoroch.

Katedra leteckého inžinierstva garantuje a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskych študijných programoch: Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe: Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe: Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá)

 

IMG 5971

IMG 5976

členovia KLI 31.10.2019

 KLIclenovia31jan2019

členovia KLI 31.01.2019

vchodKLI

vchod KLI - 2018