Štruktúra katedry

Meno (Pozícia) Telefón
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
(Vedúci katedry)
+421 55 602 6187
doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
(Manažér pre vzdelávanie)
+421 55 602 6158
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
(Manažér pre vedu a výskum)
+421 55 602 6174
Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.
(Manažér pre rozvoj)
+421 55 602 6182
Jana Tkáčová
(Vedúca sekretariátu)
+421 55 602 6171
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
(Docent)
+421 55 602 6116
Ing. Stanislav Fábry, PhD.
(Odborný asistent)
+421 55 602 6107
Ing. Peter Gašparovič, PhD.
(Odborný asisten)
+421 55 602 6129
Ing. Marián Hocko, PhD.
(Odborný asistent)
+421 55 602 6175
Ing. Miroslav Hájek
(Technik)
+421 55 602 6183
Ing. Sebastián Makó
(Technik)
+421 55 602 6116
Ing. Stanislav Prachař
(Technik)
+421 55 602 6183
Marián Eperješi
(Technik)
+421 55 602 6183
Ing. Miroslav Spodniak
(Interný doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Tomáš Musil
(Interný doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Patrik Šváb
(Interný doktorand)
+421 55 602 6116
Mateusz Ojciec
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Igor Vasilčin
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Ján Savka
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Martin Venceľ
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Mgr. Alena Moravčíková
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Barbora Wysoczańská
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Miriama Golisová
(Externý doktorand)
+421 55 602 6121