Štruktúra katedry

Meno (Pozícia) Telefón
prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
(Vedúci katedry, poverený výkonom funkcie )
+421 55 602 6116
prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
(Profesor)
+421 55 602 6181
prof. Ing. Martin Petruf, PhD.
(Vedecko-výskumný pracovník)
+421 55 602 6187
doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.
(Docent)
+421 55 602 6174
doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP
(Docent)
+421 55 602 6176
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
(Docent)
+421 55 602 6176
Ing. Stanislav Fábry, PhD.
(Odborný asistent)
+421 55 602 6107
Ing. Marián Hocko, PhD.
(Odborný asistent)
+421 55 602 6175
Ing. Jozef Judičák, PhD.
(Odborný asistent)
+421 55 602 6174
Marián Eperješi
(Technik)
+421 55 602 6182
Ing. Miroslav Hájek
(Technik)
+421 55 602 6183
Ing. Stanislav Prachař
(Technik)
+421 55 602 6183
Ing. Jiří Syrový
(Technik)
+421 55 602 6183
Dáša Bačíková
(Sekretariát)
+421 55 602 6171
Ing. Oskár Sloboda
(Interný doktorand)
+421 55 602 6122
Ing. Dalibor Kužma
(Interný doktorand)
Ing. Radovan Kovács
(Interný doktorand)
+421 55 602 6121
Ing. Jozef Malinovsky
(Interný doktorand)
+421 55 602 6121