Z histórie

Katedra leteckého inžinierstva (KLI) vznikla 1.9.2004 ako jedno z vedecko-pedagogických pracovísk Ústavu aeronautiky pri zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika s Technickou univerzitou v Košiciach. Po ukončení transformačného procesu 1.2.2005 sa stala súčasťou Leteckej fakulty. KLI sa transformovala z Katedry leteckého inžinierstva  zriadenej 1.9.1979, ktorá bola súčasťou Vysokej vojenskej leteckej školy SNP (VVLŠ SNP) v Košiciach a predtým v roku 1973 ako jedna zo zakladajúcich katedier VVLŠ SNP. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti leteckého strojárstva.

História LF

 45rlvz