Laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov

Laboratórium inteligentných riadiacich systémov leteckých motorov je spoločné pracovisko Katedry avioniky a Katedry leteckého inžinierstva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Členovia laboratória sa zaoberajú výskumom moderných metód modelovania, riadenia a diagnostiky zložitých systémov s využitím prístupov umelej inteligencie. Tieto metódy sú aplikované na objektoch malých prúdových leteckých motorov: MPM-20, TJ-100 a Saphir 5. V laboratóriu sú aktuálne riešené národné projekty VEGA a KEGA ako aj medzinárodný projekt 7. rámcového programu Európskej únie  – ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft).

Podrobnejšie informácie o laboratóriu nájdete na stránke LIRSLM