Aktivity študentov KLI

Erasmus študentov v AR 2012/13:
- štúdium: Miroslav Špák a Eva Pigulová - Estónsko
- pracovný (jún - august 2013): Miroslav Špák - letisko Viedeň, Radka Kavuľová - letisko Praha

Odborná prax v trvaní 7 - 14 dní:
Letisko Baratislava - Peter Popovič
Sliač - Lucia Jenčíková, Marián Murín, Miroslav Horák, Jana Bucová
Poprad - Ivan Pahut, Bibiána Hudáková

Erasmus intensive programme Aviation for Citizen Security and Safety
30.06-13.07.2013. Warsaw - Vladimíra Dorková