Študijné plány

Študenti sa počas štúdia riadia študijným plánom, ktorý je v súlade so študijným programom, na ktorý sú zapísaní. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. Štúdium doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

 

ŠTUDIJNÉ PLÁNY:

Bakalárske študijné programy

Prevádzka lietadiel

Inžiniersky študijný program

Prevádzka lietadiel

Doktorandský študijný program

Prevádzka lietadiel

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA:

ŠTÚDIUM/

ROČNÍK

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

1.

2.

3.

1.

2.

Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 - 25.9.2017 (11.00 hod v Aule Maxima)

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

25.9.2017-22.12.2017

Zimné prázdniny

23.12.2017-1.1.2018

Skúškové obdobie

2.1.2018-9.2.2018

LETNÝ SEMESTER

Výučba

12.2.-11.5.2018

12.2.-21.4.2018

12.2.-11.5.2018

12.2.-20.4.2018

Skúškové obdobie

14.5.-29.6.2018

23.4.-25.5.2018

14.5.-29.6.2018

16.4.-27.4.2018

Hlavné prázdniny

2.7.-31.8.2018

ZÁVER ŠTÚDIA

Zadanie tém ZP

-

do 31.10.2017

-

do 31.10.2017

Odovzdanie ZP na K a do UK

-

28.5.-1.6.2018

-

30.4.-4.5.2018

Štátne skúšky

-

18.6.-22.6.2018

-

21.5.-25.5.2018

Promócie

-

28.6.2018

-

8.6.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: ZP–záverečná práca, K–katedra, UK–Univerzitná knižnica

Uzávierka ZS v MAIS-e    16.2.2018 (ukončené hodnotenie za ZS)
Uzávierka LS v MAIS-e    6.7.2018 (ukončené hodnotenie za AR)