Študijné plány

Študenti sa počas štúdia riadia študijným plánom, ktorý je v súlade so študijným programom, na ktorý sú zapísaní. Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť študijných predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom. Štúdium doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

 

ŠTUDIJNÉ PLÁNY:

Bakalárske študijné programy

Prevádzka lietadiel

Inžiniersky študijný program

Prevádzka lietadiel

Doktorandský študijný program

Prevádzka lietadiel

 

HARMONOGRAM ŠTÚDIA:

ŠTÚDIUM/

ROČNÍK

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

1.

2.

3.

1.

2.

Slávnostné otvorenie AR 2015/2016 - 21.9.2015 (11.00 hod v Aule Maxima)

ZIMNÝ SEMESTER

Výučba

21.9.2015-20.12.2015

Zimné prázdniny

21.12.2015-3.1.2016

Skúškové obdobie

4.1.2016-14.2.2016

LETNÝ SEMESTER

Výučba

15.2.-15.5.2016

15.2.-15.5.2016

15.2.-15.5.2016

8.2.-29.4.2016

Skúškové obdobie

16.5.-3.7.2016

16.5.-3.6.2016

16.5.-3.7.2016

2.5.-6.5.2016

Hlavné prázdniny

4.7.-31.8.2016

ZÁVER ŠTÚDIA

Zadanie tém ZP

-

do 30.10.2015

-

do 30.10.2015

Odovzdanie ZP na K a do UK

-

23.5.-27.5.2016

-

3.5.-6.5.2016

Štátne skúšky

-

13.6.-17.6.2016

-

23.5.-27.5.2016

Promócie

-

30.6.2016

-

9.6.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: ZP–záverečná práca, K–katedra, UK–Univerzitná knižnica

Uzávierka ZS v MAIS-e    17.2.2016 (ukončené hodnotenie za ZS)
Uzávierka LS v MAIS-e    7.7.2016 (ukončené hodnotenie za AR)