Konferencie 2015

IV. vedecká konferencia doktorandov

14. - 15. máj 2015, Košice, Slovenská republika

Miesto konania: Letecká fakulta, Rampová 7, Košice

Dôležité termíny:

Uzávierka prihlášok účastníkov:  30.04.2015

Uzávierka príspevkov a zaplatenie účastníckych poplatkov: 30.04.2015


Medzinárodná vedecká konferencia MM 2015

Magnetic measurements

25. - 28. august 2015, Košice, Slovenská republika

Dôležité termíny:

Abstrakty: 30.03.2015

Rozhodnutie o prijatí abstraktov: 30.04.2015

Finálne príspevky: 25.08.2015

Včasná registrácia a platby: 30.06.2015


Medzinárodná vedecká konferencia MOSATT 2015

Moderné technológie bezpečnosti v doprave

16. - 18. september 2015, Košice, Zlatá Idka, Slovenská republika

Dôležité termíny:

Abstrakty: 15.03.2015

Finálne príspevky: 30.06.2015

Platby: 30.07.2015

Registrácia účastníkov: 01.06.2015 - 31.08.2015


15. medzinárodná vedecká konferencia MDS PSL 2014

Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel

. - . október 2015, Brno, Česká republika

Miesto konania: Univerzita obrany, Brno, Šumavská 4/II, Klub UO

Zaslanie abstraktov a záväzných prihlášok na konferenciu do . .2015

Všetky príspevky dodané do termínu, t.j. . . 2015 budú zverejnené v zborníku konferencie (s ISBN) a na priloženom CD.

Účastnícky poplatok:  Kč s DPH