Ponuka na spoluprácu


1. Vplyv alternatívnych palív na charakteristiky LTKM a materiály používané v LTKM.


2. Riadiace systémy LTKM – experimentálne overenie vlastností na experimentálnom prúdovom motore, prípadne vykonanie experimentálnych meraní podá potrieb zákazníka.


3. Využitie skúsenosti pri príprave projektov Horizont 2020.


4. Školenie vybratých modulov znalostí (10, 11A,11B, 11C, 12, 15, 16 a 17A, 17B) pre personál údržby organizácií podľa Part 145.


5. Školenie pilotov z teoretickej časti letecké motory, konštrukcia lietadiel a systémov pre letecké školy.


6. Kurz leteckej legislatívy pre personál údržby.


7. Aktualizačný výcvik pre personál údržby organizácií podľa Part 145 z modulu 10.