Publikácie

Publikačná činnosť pracovníkov katedry je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice - EPC TU Univerzitnej knižnice (http://www.lib.tuke.sk/).

Predajňa štúdijnej literatúry (publikácie, skriptá)

 

Ukážka niektorých publikácií autorov KLI:

Hocko, M., Ratkovská, K.

Výpočtové cvičení z předmětu plynové turbíny a turbokompresory (2017)

Hocko2017

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z Teórie leteckých motorov (2014)

Približný výpočet tepelného obehu turbohriadeľového leteckého turbokompresorového motora

 VypCvicTLM14

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Gas Turbine Systems, Lubrication and Fuel System

 GTSLFS13

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Engine Mounting, Thrust Reversal and Agregates Driving

 EMTRAD12

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Auxiliary Power Units

 APU11

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Monitoring and Maintenance

 MM10

  

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Control and Instrumentation

 CI9

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Fire and Anti-ice Protection

 FAP8

  

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Air Systems and Starting of Gas Turbine Engines

 ASSG7

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Increasing of Thrust

 IT6

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Gas Turbine Engine Basics Performance, Inlets and Compressors

 GTEBP5

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Gas Turbine Combustion CHambers, Turbines, Exhaust, Noise and Materials

 GTCCH4

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Turbopropeller Engines

 TE3

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Turboshaft Engines

 TE2

 

Považan, J., Hocko, M., Fábry, S.

Aircraft Gas Turbine Engines

AGTE1

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov (2014)

Približný výpočet tepelného obehu ThLTKM

 

Považan, J.

Konštrukcia matematických modelov leteckých motorov s uvážením vplyvu vzdušnej vlhkosti (2014)

 

Ferenc, J. - Koščák, P. - Kolesár, J. - Endrizalová, E.

Prevádzka letísk (2013)

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov (2013)

Približný výpočet tepelných obehov dvojprúdových LTKM

 

Hocko, M.

Transformace leteckých lopatkových motorů na spalovací turbíny (2012)

 

Kolesár, J. - Koščák, P.

Zimná údržba letiskových pohybových plôch (2012)

 

Koščák, P. - Olejník, F. - Ferenc, J.

Riadenie prevádzky letísk (2012)

 

Lazar, T. - Madarász, L. - Andoga, R. - Bučko, M. - Főző, L. - Hocko, M. - Judičák, J. - Kabát, J. - Karoľ, T. - Modrovičová, J. - Novák, B. 

Inovatívne výstupy z transformovaného experimentálneho pracoviska s malým prúdovým motorom (2011)

 

Koščák, P. - Kolesár, J.

Prostriedky na zabezpečenie prevádzky a údržbu letísk (2011)

 

Straková, E. - Ferenc, J.

Prostriedky pre pozemnú obsluhu lietadiel (2011)

 

Kolesár, J. - Petruf, M.

Logisticko-obslužné procesy v leteckej doprave (2011)

 

Ferenc, J. - Koščák, P. - Petruf, M. - Krchová, L.

Ekonomika prevádzky letísk (2011)

 

Koščák, P. - Ferenc, J.

Organizácia a riadenie prevádzky letísk (2010)

 

Hocko, M.

Letecká legislatíva pre personál údržby

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov

Približný výpočet tepelného obehu jednoprúdového LTKM (2010)

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov (2009)

Približný výpočet odstredivého kompresora

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov (2009)

Približný výpočet osového kompresora

 

Hocko, M.

Výpočtové cvičenie z teórie leteckých motorov (2009)

Približný výpočet plynovej turbíny

 

Hocko, M.

Úvod do teórie leteckých motorov II. (2008)

 

Hocko, M.

Malý prúdový motor MPM-20 (2003)