7. jún - 8 jún 2017
Hotel TeleDom
Košice, Slovensko
Košická korózna konferencia 2017 nadväzuje na úspešné  konferencie Korózia úložných zariadení a Korózia v energetike, ktoré boli za posledných 50 rokov pravidelne organizované tímom odborníkov pod vedením prof. Ing. Jaroslava Kocicha, PhD. na Hutníckej fakulte TU v Košiciach.
Na konferencii v Košiciach sa stretnú korózni odborníci pôsobiaci v oblasti ochrany úložných zariadení a energetických prevádzok. Počas celej doby konania konferencie bude poskytnutý aj výstavný priestor pre výrobcov a dodávateľov  produktov, techniky a technológií využívaných v protikoróznej ochrane. Súčasťou podujatia bude prezentácia posterov mladých vedcov s udeľovaním cien pre najlepších.
Účastníci konferencie budú mať príležitosť vymeniť si svoje odborné poznatky a skúsenosti,  nadviazať nové osobné, pracovné a obchodné kontakty a nájsť nový pracovný potenciál pre svoje firmy.
Košická konferencia vytvorí priestor pre nasledujúce okruhy problémov:
korózia - rizikový faktor prevádzky úložných zariadení
-korózne procesy v pôde,
-aktívna a pasívna protikorózna ochrana úložných zariadení,
-rehabilitácia potrubí,
-diagnostické,  inšpekčné metódy a postupy súvisiace s koróziou a protikoróznou ochranou úložných zariadení,
-monitoring potrubných systémov.
korózia - rizikový faktor prevádzky energetických zariadení

-obecné a špecifické prípady korózie v energetických prevádzkach,
-ochrana energetických zariadení proti korózii,
-metódy monitorovania korózneho stavu zariadenia,
laboratórna a meracia technika
legislatíva v praxi

Copyright by CorOne 2017
SSPU
TUKE
Košická korózna konferencia 2017