Návod ako prispieť Klubu OB
dvoma percentami dane z príjmu.
Každý daňovník, fyzická alebo právnická osoba v SR, má právo poskytnúť 2 resp 3 % svojej zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie právnemu subjektu, ktorý môže byť v danom období prijímateľom týchto 2 resp 3 %.

Venujte svoje 2 resp 3 % z dane za rok 2017 klubu orientačného behu ATU Košice! Klubu, v ktorom veľkú pozornosť venujeme výchove a športu mládeže.

Návod, ako prispieť klubu OB ATU Košice 2 resp 3 % dane z príjmu (DOCx, 21kB)

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane (za 2017)

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je na druhej a tretej strane dokumentu

Vrelá vďaka všetkým, ktorí podporujú športové vyžitie mládeže.