Zábavná pohybová aktivita „Pohybom si ma nájdi“

V súčasnosti, keď prežívame túto náročnú dobu, je veľmi vhodné, aby sa všetci dostali na čerstvý vzduch, aby deti mali aspoň trochu pohybu a aby mali aj iné zážitky a dobrodružstvá ako tie z počítačového sveta.

Orientačný beh je športom pre každú vekovú kategóriu, do každého počasia a do každej doby. Do tej súčasnej, je dokonca ideálnym športom, keďže športoviskom je vonkajšie, najčastejšie prírodné prostredie. Ide síce o individuálny šport, ale na rekreačnej úrovni sa mu môžu venovať spolu celé rodiny. Klub orientačného behu ATU Košice prichádza k Vám so zábavnou formou pohybovej aktivity „Pohybom si ma nájdi“.

O čo ide?

• cieľom je nájsť za pomoci mapy (chôdzou alebo behom) kontrolné stanovištia (kontroly) umiestnené v teréne, ktoré sú v mape zakreslené krúžkom
• postup medzi jednotlivými kontrolami si každý volí podľa vlastného uváženia
• môžete všetky kontroly nájsť v jeden deň, alebo si ich absolvovanie rozdeliť na viackrát
• členovia rodiny môžu medzi sebou súťažiť, kto nájde všetky kontroly v najlepšom čase
• alebo vôbec nemusí ísť o súťaž, rodičia s menšími deťmi môžu poňať túto aktivitu ako dobrodružnú výpravu :-)
• úlohou je absolvovanie všetkých kontrol, pričom z písmen na jednotlivých kontrolách si vytvoríte „heslo“, ktoré nám môžete zaslať na adresu akademik.ob@tuke.sk . My Vám v takom prípade za správne heslo zašleme e-mailom diplom. Do e-mailovej správy nezabudnite uviesť meno úspešného absolventa.

Kde a kedy sa uskutoční aktivita?

Novými lokalitami sú Borovicový háj nad Terasou a severozápadná časť sídliska Furča.
Parkovanie:
Borovicový háj - pri Lidli, alebo na parkovisku Borovicový háj alebo inde v okolí Popradskej ulice
Furča - pri Lidli
Mapy na stiahnutie:
Borovicový háj
Furča
Do uvedených priestorov môžete vyraziť v ľubovoľnom čase od 16.11.2021 do 15.1.2022. (Borovicový háj) a od 8.12.2021 do 31.1.2022 (Furča)

Ako na to?

• zvoľte si lokalitu, ak je v rovnakom čase ponúknutých viac lokalít (začiatočníkom doporučujeme vybrať si najskôr mestskú časť)
• stiahnite si mapu so zakreslenými kontrolami, následne si ju vytlačte (ideálne na farebnej tlačiarni).
• vyhľadajte v blízkosti priestoru parkovisko (ak pricestujete autom), ktoré je zvyčajne na mape vyznačené
• zorientujte si mapu (môžete podľa buzoly, podľa líniových tvarov v priestore alebo pomocou smartfónu). Sever na mape je vždy na hornom okraji, na sever sú otočené všetky písmená a značky. Je vhodné mať mapu zorientovanú aj pri postupe v teréne.
• rozhodnite sa, v akom poradí kontroly absolvujete
• po nájdení správnej kontroly si vždy zapíšte alebo odfoťte písmeno nachádzajúce sa na kontrole do tabuľky k príslušnému kódu
• ak nezvládnete absolvovanie všetkých kontrol počas jednej návštevy priestoru, môžete sa vrátiť v iný deň
• nezabudnite, vytvorené „heslo“ nám môžete poslať. My Vám na požiadanie zašleme diplom.

Prajeme Vám veľa šťastia a zábavy pri tejto, pre mnohých novej aktivite.

Označenie kontroly v teréne
Kontrola

Vzor tabuľky na zapísanie písmen
Tabulka

Ak sa Vám pohyb s mapou v neznámom teréne zapáči, môžete si vyskúšať športovejšiu formu a pridať sa samostatne, alebo ako rodina, k našim klubovým tréningovým aktivitám. Tie sú síce v súčasnosti vykonávané v obmedzenom režime, ale veríme, že čoskoro budú vykonávané bez obmedzení a naplno.

Covid-19 opatrenia

Počas akejkoľvek činnosti spojenej s uvedenými aktivitami je nevyhnutné dodržiavať platné štátne nariadenia a opatrenia proti šíreniu Covid-19.

GDPR

Zaslaním svojho mena a e-mailovej adresy účastník súhlasí s použitím týchto osobných údajov pri komunikácii medzi organizátorom a účastníkom.

Plagátik na stiahnutie

Pokyny na stiahnutie

Klub OB ATU Košice
http://obkosice.sk
akademik.ob@tuke.sk, 0915872938