Novinky / News
9.9.2010 Ďalšie tuny fotiek z Karstu, teraz od Jarky Baričkovej.
More pics from Karst by Jarka Baričková.
7.9.2010 Po pretekoch sa nikto neprihlásil k nasledovným zabudnutým (strateným veciam):
-buzola Silva JET6 SPECTRA
-čierne overalové nohavice DOBSOM
-čierne overalové nohavice JOMA
-detská prúžkovaná sivo-oranžová mikina

Lost and found... and nobody looking for it.
-compass Silva JET6 SPECTRA
-black overall throusers DOBSOM
-black overall throusers JOMA
-kid's stripped gray-orange sweatshirt

24.8.2010 Oficiálna fotogaléria Karst Cupu 2010 od Miša Krajčíka.
Official photogallery of Karst Cup 2010 by Michal Krajčík.
23.8.2010 Ďakujeme všetkým účastníkom pretekov za účasť na GPS/Slovak Karst cupe 2010 a tešíme sa na ich účasť na Slovak Karst cupe 2011, ktorý sa uskutoční v najvýchodnejšej časti Slovenského krasu v termíne 28.-31. júla 2011.
We'd like thanks to all competitors for theirs participation on GP Slovakia/Slovak Karst Cup 2010. We are looking forward to you on Slovak Karst Cup 2011 which will take place in very eastern part of Slovak Karst on 28th - 31st July 2011.
22.8.2010 Víťazmi letošného Karst cupu sa stali Michaela Gomzyk Omová (CZE) a Marian Dávidík (SVK). Všetky výsledky z pretekov sú za odkazom.
Winners of Karst cup are Michaela Gomzyk Omová (CZE) and Marian Dávidík (SVK). All competition results are behind the link.
19.8.2010 V sekcii výsledky budú postupne pribúdať aktuálne výsledky, teraz E1.
Results page was activated, you can find there actual result service, for now the 1st stage.
17.8.2010 GPS súradnice center etáp / Event centre GPS coordinates
E1, E2 - 48°33'33.28"N, 20°31'39.34"E
E3, E4 - 48°52'1.16"N, 20°22'45.71"E
16.8.2010 Pokyny pre pretekárov.
Instruction for competitors.
12.8.2010 Boli aktualizované dĺžky jednotlivých tratí.
Parameters of the courses were updated.
12.8.2010 Štartové listiny sú k dispozícii.
Start list has been setted.
2.8.2010 Online prihlášky boli zastavené kvôli organizačnej náročnosti spracovania zmien pred pretekmi. Všetky ďalšie zmeny adresujte na akademik.ob@tuke.sk
Online entries has been suspended due to complexity of organizational change before the competition. All changes should be now addressed to akademik.ob@tuke.sk
25.7.2010 Na stránku boli pridané aktuálne fotky zo Silickej planiny.
We added to terrain pics some new ones from Silicka planina (E1 and E2)
13.7.2010 Z dôvodu nižšieho počtu prihlásených pretekárov do niektorých kategórií (predovšetkým B), boli zlúčené nasledovné kategórie:
Due to low count of entries in some classes (almost B) these classes were merged:
 1. W12B + W12A = W12A
 2. M12B + M12A = M12A
 3. W14B + W14A = W14A
 4. M14B + M14A = M14A
 5. W16B + W16A = W16A
 6. M16B + M16A = M16A
 7. W18B + W18A = W18A
 8. M18B + M18A = M18A
 9. W20B + W21C = W21C
10. M20B + M21C = M21C
11. W40B + W35B = W35B
12. M40B + M35B = M35B
13. W50B + W45B = W45B
14. M50B + M45B = M45B
Pokiaľ by ste chceli štartovať v inej kategórii, než do akej ste boli preradení, napíšte nám.
If you want to start in other class that you were replaced, please write to us.
13.7.2010 Ubytovanie cez prihláškový systém bolo zastavené. Akékoľvek zmeny prosím adresujte na akademik.ob@tuke.sk
Online accommodation entries were stopped. If you want any change, send mail to akademik.ob@tuke.sk
30.5.2010 Ubytovanie typu H a D je obsadené. Ďalšie možnosti ubytovania nájdete na stránkach www.slovenskyraj.sk .
Accommodation "H" and "D" is occupied. Try find out some more at www.slovenskyraj.sk
27.5.2010 Ponúkame Vám ďalšie možnosti ubytovania:
- typ G: chata Aqualand, kapacita 26 postelí, 2,5 km od centra za 12.- EUR
- typ H: penzion Jozefina, kapacita 28 postelí, 600 m od centra za 13,00 EUR
- typ I: matrac v hale-kapacita 25 miest, vlastný spacak, 600 m od centra, 4,50 EUR
We offer you more accommodation types:
- type G: log-house Aqualand, capacity 26 beds, 2.5 km from CC, per 12 EUR/night
- type H: penzion Jozefina, capacity 28 beds, 600 m from CC, per 13 EUR/night
- type I: hard floor in hall - capacity 25 places, own sleeping bag, 600 m from CC, per 4.50 EUR/night
18.5.2010 Ubytovanie typu C je obsadené. Pre veľký záujem o tento typ ubytovania sa snažíme zaistiť ďalšie.
Accommodation "C" is occupied. Due to big interest we're trying now to assure more of this type.
15.4.2010 Propozície boli doplnené o cenu lanovky a ďalšie možnosti ubytovania.
Invitation was updated by chairlift price and some more accommodation possibilities during competition.
4.3.2010 Predpokladané dĺžky tratí. Vyberte si tú svoju!
Planned course details. Choose the best for you!
23.12.2009 K dispozícii sú propozície, ukážky terénu a máp.
You can find here an invitation in english (vagy magyar kiíras) and some pics from terrain and some old map samples.
18.12.2009 Spustenie stránok podujatia.
Website started.
© Tomáš Leštínský (TKE7801)