Kam na výlet v kraji Gemer

Kaštieľ v Betrliari
http://www.betliar.eu
Ochtinská aragonitová jaskyňa
http://www.ssj.sk/
Krásnohorská jaskyňa
http://www.krasnohorskajaskyna.sk/
Projekt R13 - obsiahlý zoznam pamiatok s odkazmi v okolí Rožňavy
http://www.retep.sk/
Zádielská tiesňava
http://www.gemer.sk/
stránky Národného parku Slovenský kras
http://www.sopsr.sk/slovkras/
stránky Národného parku Slovenský raj
http://www.slovensky-raj.sk/