Novinky / News
24.10.2011 Slovak Karst cup 2012 sa uskutoční v termíne 12.-15.7.2012 v najzaujímavejších terénoch okolia Koších ako sprievodné podujatie juniorských MS.
E1-terén finále krátkej trate
E2-terén štafiet
E3, E4-terén klasiky, Silická planina
Slovak Karst Cup 2012 will be organized in 12th - 15th July 2012 in the most interesting terrains around Košice as an attendant competition of JWOC2012.
E1-terrain of middle final
E2-terrain of relays
E3, E4- terrains of long distance - Silica plateau
3.8.2011 Jeden z účastníkov Karst cupu 2011 stratil v cielovom priestore E4 SI čip. Bol to čip, ktorý mal pre dotyčného mimoriadnu hodnotu, pretože to bol darček k jeho 50-tim narodeninám, číslo čipu bolo dátumom jeho narodenia. Čip bol zlatej farby. Prosíme kontaktujte nás, ak ste náhodou čip našli.
One of Karst cup 2011 participiants lost his SI card at Finish area of E4. For this man had this SI card extra award, because it was gift to his 50th birthday with number of his birth date. SI card was gold colored. Please contact organizers, if you found it.
2.8.2011 Fotogaléria z pretekov (Competition Pics) from Michal Krajčík
31.7.2011 Celkové výsledky (Final results)
30.7.2011 Výsledky E3. Štartovka na E4
Results E3.E4 start list
29.7.2011 Výsledky E2.
Results E2.
28.7.2011 Prvé výsledky sú za odkazom, linky budú postupne pridávané.
Results of first day are behind the link. More links will come there.
26.7.2011 Pokyny pre pretekárov.
Final information for competitors.
24.7.2011 Doplnenie GPS súradníc / GPS coordinates of
Event centre: 48°39'11.11", 20°35'57.27"
Camp parking: 48°39'14.56", 20°36'23.71"
Camp: 48°39'21.75", 20°36'26.95"
Parking E1: 48°33'25.77", 20°30'21.52"
Parking E2: 48°39'38.07", 20°31'50.75"
Parking E3,E4: 48°37'05.77", 20°37'31.13"
Training: 48°37'05.77", 20°37'31.13"
Parking gymnasium: 48°39'13.65", 20°35'56.49"
Gymnasium: 48°39'12.51", 20°36'02.78"
23.7.2011 Mapa centra pretekov.
Competition centre map.
23.7.2011 Voľnú kapacitu ubytovania s rôznym štandardom ponúka turistická ubytovňa v Rožňave. Cena od 10 EUR, tsmrvubytovna@centrum.sk tel:00421 58 732 8200.
Free rooms with various standart offering a tourist hostel in Rožňava. Price 10 EU. Contact: tsmrvubytovna@centrum.sk tel:00421 58 732 8200.
20.7.2011 Dĺžky tratí, Štartová listina. Pri prezentácii možné dohlášky podľa možností organizátora.
Course distances, Start list. Aditional entries at registration only in organisers possibilities.
20.7.2011 Možnosť on-line prihlášok je od tejto chvile zastavená. Ďalšie prihlášky možné do nedele na akademik.ob@tuke.sk
Online entries were stopped. Additional entries or chnges you can send till sunday to akademik.ob@tuke.sk
12.7.2011 Z dôvodu malého počtu prihlásených pretekárov boli zlúčené nasledovné kategórie:
Following categories have been merged due to the small number of entries:
M40B+M35B=M35B 
M50B+M45B=M45B 
W40B+W35B=W35B 
W50B+W45B=W45B 
6.6.2011 Kapacita ubytovania typu D je plne obsadená. V prípade záujmu o tento typ ubytovania kliknite na www.roznava.sk
Accommodation type D is full now. If you still desire about this type, check out some more at www.roznava.sk
10.5.2011 V obmedzenej kapacite je možné ubytovanie v chatkách (5,4,3 postelové) priamo v kempe za cenu 7,00 EUR.
In limited capacity is posibility for accommodation in the chalets (5,4,3 beds) directly in the camp for the price 7,00 EUR.
28.12.2010 Boli vydané oficiálne propozície pretekov (PDF, 330 kB). Môžte si pozrieť aj ukážky máp.
Invitation was published (PDF, 330 kB). You can take a look on some map samples.
9.12.2010 Spustenie stránok podujatia.
Website started.
© Tomáš Leštínský (TKE7801)