O klube
Vedenie klubu:
predseda: Jozef Pollák
výbor: Elena Belicová, Jana Macinská, Judita Sádecká, Jana Slámová, Zdenko Roháč, Martin Velgos
revízna komisia: Boris Ďurčo, Ján Kuchta, Vladimír Tysz

Stanovy klubu

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Zápisnice:
Volebná členská schôdza 7.4.2018
Výročná členská schôdza 26.2.2019