Slovensky Slovak: propozicieSK.doc (38kB)             Anglicky English: propozicieEN.doc (65kB)
Maďarsky Magyar: propozicieHU.doc (46kB)

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2008 v orientačnom behu na klasických tratiach
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2008 v orientačnom behu štafiet
Liga školských družstiev v orientačnom behu 2008
Plešivecká planina, 18.-19.10.2008

Propozície


Technické zabezpečenie: Klub orientačného behu ATU Košice
Termín: 18.-19. október 2008
Miesto pretekov: Plešivecká planina
Zhromaždisko: lúka na Plešiveckej planine
Klasifikácia pretekov: sobota 18.10.-denné, otvorené preteky jednotlivcov v orientačnom behu na klasických tratiach
nedeľa 19.10.-denné, otvorené preteky 3-členných klubových štafiet v orientačnom behu
Kategórie:
18.10. M SR klasická trať: M, W - 14
M, W - 16
M, W - 18
M, W - 20
M, W 21-
M, W 35-
M, W 40-
M, W 45-
M, W 50-
M, W 55-
M, W 60-
M 65-
M 70-
Verejné preteky: M,W - 10 N,R
M, W - 12
K 3 - kondičná trať
N - náborová trať
19.10. - štafety M, W - 14
M, W - 18
M, W 19-
M, W 35-
M 45-
Verejné preteky:Open

Organizátor si vyhradzuje právo na zlúčenie kategórií v prípade počtu prihlásených pretekárov do kategórie menej ako 3.
Prihlášky: do 6.10.2008 e-mailom na adresu: akademik.ob@tuke.sk Prihlášku e-mailom považujte za doručenú po jej spätnom potvrdení.
Prihlášky po uvedenom termíne budú prijímané len za zvýšené štartovné.
Poplatky je možné uhradiť na číslo účtu 0109254274/0900, variabilný symbol 018-MSR alebo pri prezentácii.
Štartovné:
(pozri aj časť doprava)
M SR klasické tratedo 6.10.2008     po 6.10.2008
M, W -14, -16, -18, 65-, 70-    110.-Sk170.-Sk
ostatné kategórie150.-Sk230.-Sk
verejné preteky90.-Sk90.-Sk

M SR štafetydo 6.10.2008    po 6.10.2008
M, W -14, -18330.-Sk510.-Sk
ostatné kategórie    450.-Sk680.-Sk
Open330.-Sk330.-Sk
Raziaci systém: Bude použitý raziaci systém SI, prosíme uviesť číslo vlastného SI čipu do prihlášky. Požičanie čipu možné za 50.- Sk/deň. V prípade nevrátenia čipu úhrada 1 500.-Sk.
Ubytovanie:
A-internát Rožňava210.- Sk/osoba/noc
B-turistická ubytovňa Gemerská Hôrka    180.- Sk/osoba/noc
C-telocvičňa70.- Sk/osoba/noc
D-penzión Krásnohorská Dlhá Lúka300.- Sk/osoba/noc
E-penzión Brzotín – apartmány
– luxusné izby
500.- Sk/osoba/noc
430.- Sk/osoba/noc

Organizátor zabezpečuje ubytovanie len do vyčerpania kapacity v uvedených zariadeniach.
Iné možnosti ubytovania http://www.roznava.sk
Stravovanie: Bufet na zhromaždisku, reštauračné zariadenia v okolí.
Doprava: Vlastná doprava na Plešiveckú planinu nie je povolená. Organizátor zabezpečuje kyvadlovú dopravu zo záchytného parkoviska v Plešivci na Plešiveckú planinu za poplatok 40.-Sk/deň. Poplatky za kyvadlovú dopravu prosíme uhradiť spolu so štartovými poplatkami. Organizátor nezabezpečuje dopravu na záchytné parkovisko do Plešivca.
Predpokládaný odchod posledného autobusu z Plešivca je o 10:30! Pozor na ukončenie prezentácie - 10:00!
Prezentácia: - v piatok 17.10.2008, 18:00-21:30 – internát Obchodnej akadémie v Rožňave
- v sobotu 18.10.2008, 8:30-10.00 na zhromaždisku
Štart 00: sobota o 11:00 h
nedeľa o 9:30 h
Mapa: IOF, Zvonivá jama, 1: 10 000, e = 5m, stav leto 2007
Terén: Krasový, závrtový, prevažne dobre priebežný listnatý alebo zmiešaný les s dobrou viditeľnosťou, v časti priestoru je terén polootvorený až otvorený s rôznou priebežnosťou a viditeľnosťou.
Terén je veľmi podobný terénu MS 2009 v Maďarsku.
Vyhlásenie výsledkov: sobota 15.30 h
nedeľa 13.00 h
Funkcionári pretekov: riaditeľ: Jozef Pollák
hlavný rozhodca: Ján Kuchta, R1
stavba tratí: Jozef Pollák, R1
Informácie: http://www.tuke.sk/obeh/msr08
alebo akademik.ob@tuke.sk
tel.: +421 915872938 (J. Pollák)
Pozn.: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.
Preteky sa uskutočnia na území Národného parku Slovenský kras.Účastníci pretekov sú povinní dodržiavať „Návštevný poriadok NP Slovenský kras“ s výnimkou pohybu po značených turistických chodníkoch.

Schvaľovacia doložka: Tieto propozície boli schválené Sekciou OB SZOŠ dňa 3.9.2008.

Ján Kuchta
hlavný rozhodca
Jozef Pollák
riaditeľ pretekov