Štartová listina / Start list

1.5.2010 - M SR krátka trať / Slovak chamionship - middle

- podľa kategórií / - by classes
- podľa oddielov / - by clubs

1.5.2010 - šprint / sprint

- podľa kategórií / - by classes
- podľa oddielov / - by clubs

2.5.2010 - slovenský rebríček skrátená trať / Slovak ranking - shortened distance

- podľa kategórií / - by classes
- podľa oddielov / - by clubs