Končia prihlášky:
 WMOC 2021  
 Mapový tréning, Girbeš  
 

Tréning Ťahanovce, mapové intervaly. aktualizácia 07.04.2021

    Pre neaktuálnosť mapy bola na intervalovom tréningu zmenená trať t4 Intervalovy_trening_Tahanovce_akzualiz.pdf Taktiež namiesto červeno-bielych sú na kontrolách červené fáborky. Na bielom podklade sú lepšie viditeľné.


Tréning Ťahanovce, mapové intervaly 06.04.2021

    Intervalový tréning v Ťahanovciach (priparvil Martin R) si môžete stiahnuť tu Intervalovy_trening_Tahanovce.pdf
      Postavenie kontrol v teréne už v utorok nie je kvôli počasiu isté. Kontroly (červeno-biele fáborky) budú s určitosťou na mieste od stredy. Odkaz o ich postavení nájdete v odkazovači okolo 14:00-15:00 v utorok.
      Cieľom tréningu je odbehnúť časti trate (t1,t2 alebot3), t.j. štart-xtá kontrola úseku, v rýchlejšom tempe. Presun medzi xtou(poslednou) kontrolou úseku a nasledujúcim štartom absolvujete chôdzou.
      Trať t4 je len jeden úsek.
      Trať t1 má povinný 1.úsek t1,2-1. Tento úsek je na voľnom výbere pre t2, príp. aj t3. Mapu tohoto úseku naviac si môžete vytlačiť na druhú stranu listu.


Jarný kros pod hradom, info, trať 05.04.2021

    Tak ako minulý rok, tak aj v tomto roku sa Jarný kros pod hradom uskutoční v špecifickom režime. Pomocou Strava aplikácie si ho môžete zabehnúť individuálne v termíne 6.-14.4.2021. Prioritne poslúži členom klubu ako krosový test, môžu sa ho však zúčastniť aj iní záujemcovia. Potrebné info s traťou (oproti pôvodne zverejnenej trati došlo k drobnej úprave trate) nájdete tu Jarny_kros_2021_info_trat_1.pdf


Pohybom si ma nájdi (PSMN) mapy s kontrolami 31.03.2021

    Mapy s kontrolami pre aprílové lokality "Pohybom si ma nájdi" si môžete stiahnuť aj tu PSMN_mapy.pdf


Tréning Bankov 30.03.2021

    Pekný, orientačne náročný tréning na Bankove pripravil pre Vás Krajo Trening_Bankov_kombotech_trate_aktual1.pdf

Staršie novinky