Nové klubové stanovy, úprava 22.02.2018

    Včera večer klubový výbor v stanovách urobil ešte úpravy. Tu je verzia po úprave STANOVY_KOBATU_upravene1.docx


Nové klubové stanovy, návrh 19.02.2018

    Na štvrtkovej členskej schôdzi bude jedným z hlavných bodov schválenie nových klubových stanov, ktorých rozšírenie si vynútil nový Zákon o športe. V priloženej pracovnej verzii si môžete prečítať ich znenie STANOVY_2018_KOBATU_vzJP01_01.docx Prípadné pripomienky zašlite na adresu akademik.ob@tuke.sk


Nové logo Slovak Karst Cupu 18.02.2018

    Spojené 2 zábavné myšlienky vyúsťujúce do užitočného výsledku. Aj tak by sa dala vnímať výzva na tvorbu nového loga Slovak Karst cupu, ktoré chceme vynoviť.
      Členovia klubu, ktorí podajú svoj návrh, získajú body aj do klubového 50-boja. Zapoj sa, možno práve Tebou vytvorený návrh bude x rokov zviditeľňovať Tvoju tvorivosť. Viac info Logo_Karst_cup_navrh.pdf


2 (3) % dane za rok 2017 16.02.2018

    Blíži sa obdobie daňových podaní a to je príležitosť pre Vás a Vašich známych rozhodnúť o darovaní 2 resp 3% (v prípade dobrovoľníckej činnosti) z Vašich daní za rok 2017 v prospech neziskovej organizácie. Vysvetlenie k potvrdeniu o dobrovoľníckej činnosti Vám bude na požiadanie poskytnuté.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu darovaním 2(3%) v minulom roku!
      Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť darovaním 2 resp 3% z dane za rok 2017. Pri realizácii darovania došlo k zmene tlačív, ktoré je potrebné použiť na tento zámer. Nové tlačivá nájdete na konci tohto dokumentu 2_perc_2017.pdf
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB! Ďakujeme!


Výročná členská schôdza klubu za rok 2017 14.02.2018

    Vo štvrtok 22.2.2018 o 16.30 hod sa vo veľkej zasadačke na tribúne uskutoční výročná členská schôdza klubu. Účasť členov klubu je dôležitá z dôvodu hlasovania o nových stanovách a novej výške členského príspevku Vyrocna_clenska_schodza_klubu_2017.pdf

Staršie novinky