Propozície

Organizátor klub OB ATU Košice – Young ATU Team.

Dátum dvadsiaty siedmy september dvetisíc osem.

Zhromaždisko Družstevná pri Hornáde, časť Tepličany, strelnica.

Klasifikácia pretekov skrátená trať.

Kategórie M, W –10 N, R | M, W –12 | M, W –14 | M, W –16 | M, W –18 | M, W 21– | M, W 35– | M, W 45– | M 55– | M 70– | K (kondičná kategória) | N (náborová kategória).

Štartovné M, W –10, –12, –14, –16, –18, M 70–, K, N po dvadsať Slovenských korún | ostatné kategórie po štyridsať Slovenských korún.

Prihlášky do dvadsiateho tretieho e-mailom na adresu jan zavináč jergus bodka eu.

Raziaci systém bude použitý SportIdent, prosíme uviesť číslo vlastného čipu do prihlášky. Požičanie čipu možné za dvadsať Slovenských korún na deň. V prípade nevrátenia čipu úhrada osemsto Slovenských korún.

Nulový štart o druhej, vzdialenosť na štart tisíc päťsto metrov.

Prezentácia od pol jednej do štvrť na dve na zhromaždisku.

Vyhlásenie výsledkov predpokladáme o štvrť na päť.

Mapa Zelený dvor, jedna ku desiatim tisícom, ekvidištanta päť metrov, stav leto dvetisíc šesť. Mapy nie sú vodovzdorne upravené.

Terén stredne kopcovitý s miestne sa vyskytujúcim množstvom detailov, stredne hustá sieť chodníkov, priebežnosť a viditeľnosť veľmi dobrá, miestami obmedzená.

Funkcionári riaditeľ Simona Ďurčová, hlavný rozhodca Richard Oľhava, stavba tratí Michal Krajčík.

Poznámka pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.