Štartovka

K3
Annamária Jergušová ATU Košice nula
Vakant dva
Martin Jerguš ATU Košice štyri
Vakant šesť

M –10 N
Daniel Dečo ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice nula
Duško Sláma ATU Košice dva
Jakub Dečo ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice štyri
Vakant šesť

M –10 R
Vakant šestnásť
Miško Sláma ATU Košice osemnásť
Martin Roháč UVL Košice dvadsať
Riško Sláma ATU Košice dvadsaťdva

M –12
Vakant deväť
Daniel Kertés ATU Košice jedenásť
Dávid Karabáš ATU Košice trinásť

M –14
Sebastián Kisela ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice desať
Daniel Kollár Sokol Kysak dvanásť
Martin Masaryk ATU Košice štrnásť
Martin Šmelík Rapid Bratislava šestnásť
Marek Nováček ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice osemnásť
Vakant dvadsať

M –16
Vakant nula
Dávid Franko Sokol Kysak dva
Milan Kollár Sokol Kysak štyri

M 21–
Martina Rákayová ATU Košice jeden
Miroslav Kollár Sokol Kysak tri
Štefan Nitkulinec ATU Košice päť
Radovan Marton Sokol Kysak sedem
Jaroslav Drenčák ATU Košice deväť
Juraj Sokol Sokol Kysak jedenásť

M 35–
Igor Porubčan Sokol Kysak deväť
František Papuga ATU Košice jedenásť
Vakant trinásť
Valér Franko Sokol Kysak pätnásť

M 45–
Juraj Korim ATU Košice osemnásť
Jaroslav Kollár Sokol Kysak dvadsať
Anton Onder ATU Košice dvadsaťdva
Milan Kollár Sokol Kysak dvadsaťštyri
Vakant dvadsaťšesť
Vladimír Tysz ATU Košice dvadsaťosem
Igor Roháč UVL Košice tridsať
Boris Ďurčo ATU Košice tridsaťdva

M 55–
Vakant tridsaťdva
Eduard Weiszer ATU Košice tridsaťštyri

M 70–
Ladislav Oľhava ATU Košice tridsaťtri

N
René Cehlár ATU Košice jeden
Ján Šudák ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice tri
Vakant päť

W –10 N
Vakant desať
Viktoria Roháčová UVL Košice dvanásť

W –12
Paulína Tomášková ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice dvadsaťtri
Vakant dvadsaťpäť
Andrea Papugová ATU Košice dvadsaťsedem
Monika Karpatová ZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice dvadsaťdeväť

W –14
Vakant sedemnásť
Martina Papugová ATU Košice devätnásť

W –16
Vakant dvadsaťštyri
Ľudmila Sokolová Sokol Kysak dvadsaťšesť
Veronika Koľveková ATU Košice dvadsaťosem

W –18
Barbora Franková Sokol Kysak osem
Vakant desať
Lucia Šmelíková Rapid Bratislava dvanásť
Ema Sádecká ATU Košice štrnásť

W 21–
Jana Slámová ATU Košice jeden
Vakant tri
Jana Macinská ATU Košice päť

W 35–
Jana Šmelíková Rapid Bratislava tridsaťšesť
Jana Franková Sokol Kysak tridsaťosem
Eva Mušinská ATU Košice štyridsať
Vakant štyridsaťdva
Elena Papugová ATU Košice štyridsaťštyri

W 45–
Elena Belicová ATU Košice tridsaťosem
Vakant štyridsať
Iveta Putnovská ATU Košice štyridsaťdva
Judita Sádecká ATU Košice štyridsaťštyri
Angela Maľarová ATU Košice štyridsaťšesť