Mapový tréning, Bankov
15.3.2022, Bankov

Prihlásení:

TKE6451 T2   8003077 Mušinská Eva         nič 
TKE5401 M65   2051413 Onder Anton         nič trať t2
TKE8851 T2   8017116 Leitnerová Natália      nič 
TKE0003 T1   8017134 Simočko Lukáš        nič 
TKE7903 M40   2032179 Mihalič Juraj        nič T1 + T2 Simona
TKE6206 T2   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE7151 T2   8003075 Kuráková Valéria       nič 
TKE7652 T2   2051442 Breinerová Martina      nič