Mapový tréning, Nižný Klátov
3.5.2022, Nižný Klátov, Klatovianka

Prihlásení:

TKE6451 T2   8003077 Mušinská Eva         nič 
TKE9301     8656717 Mušinský Tomáš        nič T1 
TKE5401 M65   2051413 Onder Anton         nič trať t2 2x (ao+Polaček)
TKE6401 B    8499977 Sláma Peter         nič Trať B (alebo doprovod prípravkára)
TKE6202 T2   416501 Tysz Vladimír        nič 
TKE8703 M21   8017131 Tysz Adam          nič 
TKE6301 t2   8003076 Ďurčo Boris         nič 
TKE6302 T1   8003073 Papuga František       nič 
TKE4301 t2   2051301 Roháč Igor          nič 
TKE6702 M55   8017135 Jerguš Martin        nič cca 4 km
TKE5302 T2   8003072 Simočko Michal        nič 
TKE6206 T2   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE7951 W35   2051379 Marko Valéria        nič T1