Individuálny mapový tréning
22.5.2022, Malachov pri BB

Prihlásení:

TKE5651 B    307387 Putnovská Iveta       nič 
TKE5751 B    307388 Maľarová Angela       nič 
TKE8704 A    533306 Krajčík Michal        nič Repre nominačky
TKE9254 B    8019947 Krajčíková Kristína     nič Repre nominačky
TKE0301 M20   8017132 Roháč Martin         telocvičňa 
TKE0302 M20   8017117 Novota Lukáš         telocvičňa 
TKE0252 W21E  8017122 Weissová Ľuboslava      nič 
TKE6206 B    8019950 Janšo Karol         telocvičňa 
TKE0551 W18   8017133 Mihaličová Simona      telocvičňa 
TKE0253 W20   8631587 Ivanková Sandra       telocvičňa 
TKE7951 W35   2051379 Marko Valéria        telocvičňa