Mapový tréning, Furča
13.9.2022, Furča, Fábryho ihrisko

Prihlásení:

TKE8851 T2   8017116 Leitnerová Natália      nič 
TKE0301 T1   8017132 Roháč Martin         nič 
TKE0252 W20   8017122 Weissová Ľuboslava      nič 
TKE6206 T2   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE0901 T3   8019948 Marko Michal         nič 
TKE1251 T4   2051312 Marko Sofia         nič 
TKE0902 M14   2051304 Halás Gregor         nič + Tamarka
TKE0102 T1   2051361 Polyácsko Martin       telocvičňa 
TKE0451 T1   8019946 Sekaninová Sofia       nič 
TKE6751 W55   307290 Kováčová Mária        nič T2