Mapový tréning, Girbeš
27.9.2022, Girbeš, u Borisa

Prihlásení:

TKE6451 T2   8003077 Mušinská Eva         nič 
TKE7301 T2   8017128 Roháč Zdenko         nič 
TKE6301 T2   8003076 Ďurčo Boris         nič 
TKE0051 T2   1403139 Roháčová Viktória      nič 
TKE0003 T1   8017134 Simočko Lukáš        nič 
TKE5302 T2   8003072 Simočko Michal        nič 
TKE0303 M20   8017125 Sláma Richard        telocvičňa 
TKE6206 T2   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE7951 T2   2051379 Marko Valéria        nič 
TKE0901 T3   8019948 Marko Michal         nič 
TKE1251 T4   2051312 Marko Sofia         nič 
TKE0903 M14   2032147 Steiner Miroslav       nič 
TKE0451 T2   8019946 Sekaninová Sofia       nič 
TKE7752 W45   2051444 Steinerová Lucia       nič