Mapový tréning Furča
28.3.2023, Furča, konečná MHD, ulica Koneva

Prihlásení:

TKE6451 T2   8003077 Mušinská Eva         nič 
TKE6202 M60   416501 Tysz Vladimír        telocvičňa 
TKE8703 A    8017131 Tysz Adam          nič plus dalšiu trať A
TKE5651 T2   307387 Putnovská Iveta       nič 
TKE6702 M55   8017135 Jerguš Martin        nič 
TKE6206 M60   8019950 Janšo Karol         nič 
TKE7951 T2   2051379 Marko Valéria        nič 
TKE0901 T3   8019948 Marko Michal         nič 
TKE1251 T4   2051312 Marko Sofia         nič 
TKE0903 M14   2051443 Steiner Miroslav       nič 
TKE0451 W20   8019946 Sekaninová Sofia       nič 
TKE7752 W45   2051444 Steinerová Lucia       nič 
TKE1351 W10      Halásová Tamara       nič