Mapový tréning, Silica
5.3.2023, Silica

Prihlásení:

TKE6451 B    8003077 Mušinská Eva         nič 
TKE7301 Okruhy 8017128 Roháč Zdenko         nič Mám 4 miesta
TKE6253 W60   8015308 Sádecká Judita        nič 
TKE6552     8003079 Papugová Elena        nič 
TKE6302     8003073 Papuga František       nič 
TKE0303 M20   8017125 Sláma Richard        telocvičňa