SRJ, 19.-20.9.
19.9.2020, Lučenec

Prihlásení:

TKE8351 W21E  8019949 Lamiová Katarína       telocvičňa 
TKE6251 W55   2051445 Belicová Elena        posteľ 
TKE7201 M45   2051422 Velgos Martin        nič 
TKE6651 W50   232109 Jergušová Annamária     posteľ 
TKE6451 W50   2032145 Mušinská Eva         posteľ 
TKE9301 M21E  8656717 Mušinský Tomáš        telocvičňa len nedela
TKE6002 M21E  8017124 Novota Mikuláš        telocvičňa 
TKE8901 M21   8670464 Oľhava Rastislav       telocvičňa 
TKE6001 M50   8017127 Pollák Jozef         posteľ 
TKE7301 M45   2051301 Roháč Zdenko         nič 
TKE7051 K    2023819 Roháčová Ingrid       nič 
TKE6401 M50   8499977 Sláma Peter         posteľ Predbežne 4 miesta v aute
TKE6202 M55   416501 Tysz Vladimír        posteľ 
TKE8851 W21E  8017116 Tyszová Natália       telocvičňa 
TKE5602 M60   8017123 Žilinčík Slavko       nič 
TKE5751 W60   307388 Maľarová Angela       posteľ 
TKE6253 W55   2051419 Sádecká Judita        posteľ 
TKE8704 M21E  533306 Krajčík Michal        telocvičňa prihlasujem sa iba na 20.9., 19.9. nebežím
TKE9255 W21   8071306 Papugová Katarína      telocvičňa W21E
TKE0051 W20   1403139 Roháčová Viktória      telocvičňa 
TKE6702 M50   8017135 Jerguš Martin        posteľ 2 miesta v aute
TKE0301 M18   8017132 Roháč Martin         telocvičňa 
TKE0302 M18   8017117 Novota Lukáš         telocvičňa 
TKE0003 M20   8017134 Simočko Lukáš        telocvičňa len v sobotu
TKE7903 M35   2032179 Mihalič Juraj        telocvičňa 
TKE5302 M65   2032193 Simočko Michal        posteľ 
TKE0252 W18   8017122 Weissová Ľuboslava      telocvičňa 
TKE6206 M55   2051437 Janšo Karol         telocvičňa 
TKE0551 W16   8017133 Mihaličová Simona      telocvičňa 
TKE6801 M50   2051311 Kurák Milan         nič 
TKE7151 W45   2051441 Kuráková Valéria       nič 
TKE0602 M14   2051421 Janšo Jakub Karol      telocvičňa 
TKE0151 W20   2051450 Velgosová Michaela      telocvičňa 
TKE0351 W18   2051329 Velgosová Miroslava     telocvičňa 
TKE0253 W18   8631587 Ivanková Sandra       telocvičňa 
TKE0352 W18   8017126 Filipová Petronela      telocvičňa 
TKE7951 W35   2051379 Marko Valéria        telocvičňa 
TKE0901 M12   2051309 Marko Michal         telocvičňa 
TKE1251 W10R  2051312 Marko Sofia         telocvičňa