Mapový tréning
16.6.2020, Ťahanovce, strelnica

Prihlásení:

TKE6251 T2   2051445 Belicová Elena        nič 
TKE6651 W50   232109 Jergušová Annamária     nič 
TKE6451 T2   2032145 Mušinská Eva         nič 
TKE8901 v poznámke8670464 Oľhava Rastislav       nič najdlhšia trať + Hanka (stredná trať)
TKE7051 T3   2023819 Roháčová Ingrid       nič 
TKE5751 T2   307388 Maľarová Angela       nič 
TKE4301 t2   307263 Roháč Igor          nič 
TKE6702 M50   8017135 Jerguš Martin        nič 
TKE0301 T2   8017132 Roháč Martin         nič 
TKE0252 T2   8017122 Weissová Ľuboslava      nič + Adam T2
TKE6206 T2   2051437 Janšo Karol         nič 
TKE0602 T2   2051421 Janšo Jakub Karol      nič 
TKE0352 W18   8017126 Filipová Petronela      nič 
TKE7652 T2   2051442 Breinerová Martina      nič + Mišo T3
TKE7951 T3   2051379 Marko Valéria        nič 
TKE0901 T3   2051309 Marko Michal         nič 
TKE1251 T4   2051312 Marko Sofia         nič 
TKE0902 M10   2051304 Halás Gregor         nič 
TKE0903 M12   2032147 Steiner Miroslav       telocvičňa 
TKE0451 T2   8019946 Sekaninová Sofia       nič 
TKE7752 W40   2051444 Steinerová Lucia       telocvičňa