23.03.2016
Grand Slam 2016, propozície

     Po úvodnom kole na Silici nás v oblastnom rebríčku hneď na začiatku apríla (v sobotu 2.4.) čaká v Ťahanovciach Grand Slam. Trate budú čiastočne vedené sídliskom, čiastočne polootvoreným priestorom. Oznámte kamarátom, volajte kolegov, nech ich príde čo najviac. Propozície Grand_Slam_2016_Propozicie.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)