25.04.2007
Prvomájový výlet

     Pokiaľ nemáte naplánovú 1. mája oslavu prácou, alebo inou závažnou aktivitou, ste pozvaní na klubový výlet na túru, resp. cyklotúru na Kojšovskú hoľu.

     Výlet bude pozostávať z 2 variant. Jedna skupina vyrazí BUSOM o 7:00 (dúfam, že krížik v cest. poriadku znamená, že BUS premáva vo sviatky-znalí, potvrďte to!)z autobusovej stanice do Zlatej Idky, odtiaľ cez Kojšovskú hoľu, po hlavnom hrebeni, Lajošku, na Jahodnú... Možná je skratka zo Zlatej Idky po modrej značke do Idčian.sedla. Druhá skupina vyrazí na bikoch z KE(pravdepodobne)na Kojšovku. Cca o 10:30-11:00 by sme sa mali stretnúť na chate Lajoška, kde spoločne oslávime! sviatok práce.
      Bohužiaľ tento výlet nie je ideálnou prípravou pre tých, ktorí v Žiline budú bežať nominačky na MED, resp MS. Pri využití skratiek je to však absolvovateľné. Popoludní o 17:00 hod platí mapový tréning, miesto bude ešte zverejnené.

Pollák Jozef (TKE6001)