06.03.2019
Správa o činnosti klubu za rok 2018

     Správa o činnosti klubu v roku 2018 Sprava_o_cinnosti_klubu_2018.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)