19.04.2016
VSE city run

     Termín charitatívneho City runu je v tomto roku 4.máj. Ako každý rok, tak aj tento podporíme svojou účasťou ušľachtilú myšlienku. Dĺžka trate je cca 4 km, štartovné: študenti 1 EUR, pracujúci 3 EUR.     Prihlášku opäť zašleme spoločne, prihlasujte sa cez systém.Viac info: www.cityrun.sk

    

Pollák Jozef (TKE6001)