19.04.2016
Školenie trénerov orientačných športov

     Na základe zákona o športe organizuje Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove všeobecnú časť školenia na nadobudnutie odbornej spôsobilosti Tréner 2. kvalifikačného stupňa. Termín školenia je stanovený na 13. 05. - 15. 05. 2016 a 20. 05. - 22. 05. 2016. Rozsah školenia je v časovej dotácii 40 vyučovacích hodín a bude realizované v priestoroch Fakulty športu PU v Prešove.
      Kurz sa otvorí ak bude minimálny počet frekventantov 30 (pri nižšom počte by sa školenie predražilo).
      Kurz bude pre viac športov, ktoré prejavia záujem.
      Túto možnosť môžu využiť tí, ktorí majú 1. stupeň - najnižší, prípadne absolventi športových gymnázií (podľa doterajšej používanej terminológie v SZOŠ T3 zvýšenie na T2).
      Špeciálna časť by bola pripravená v kompetencii SZOŠ.
      Skolenie_trenerov_orientacne_sporty.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)