06.05.2016
Svetový deň OB, propozície

     Ako zrejme väčšina už zaregistrovala, streda 11.máj je pre náš šport z pohľadu propagácie významný deň. Po celom svete sa v tento deň budú organizovať propagačné akcie, výsledkom ktorých by mal byť aj zápis do Guinessovej knihy rekordov, keď sa organizovanej športovej akcie po celom svete zúčastní čo najväčší počet účastníkov za jeden deň. Náš klub, Klub OB Kysak a Mesto Košice sa k tejto aktivite pridávajú. Pozvite známych, kamarátov, spolužiakov, ... aby sa pridali a prišli si vyskúšať jednoduchú trať OB. Propozicie_svet_den_OB.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)