18.05.2016
Výbor klubu, máj

     V stredu zasadal klubový výbor. Zápis Vybor_maj_2016.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)