15.07.2016
Karst cup 2016, rozdelenie organizátorov

     Pred nami je organizátorský vrchol tohto roka. Rozdelenie na jednotlivé organizátorské posty Karst2016_organizatori.docx
      Pozorne si prečítajte celé rozdelenie, viacerí sa nachádzate na viacerých miestach organizátorskej siete. Pozorne si prečítajte aj komentár na konci rozdelenia.
      Rozpis dopravy bude zverejnený najneskôr v pondelok.

    

Pollák Jozef (TKE6001)