10.05.2007
Propozície 5. a 6. kola oblastného rebríčka, Sp.N. Ves

     Propozície na ďalšie 2 kolá OR na Spiši nájdete tu.

     Rozpis
      5. a 6. kolo oblastnej ligy Košicko-Prešovskej oblasti
      Organizátor:
      TJ Čingov Spišská Nová Ves
      Termín:
      19.-20.5. 2007
      Zhromaždisko:
      Sobota: Chata Javor, sedlo Grajnár
      Nedeľa: Lyžiarsky vlek, Spišská Nová Ves - Ferčekovce
      Klasifikácia pretekov:
      Sobota: skrátená trať
      Nedeľa : skrátená trať
      Kategórie:
      Sobota, Nedeľa: MW 10NR, MW 12, MW 14, MW 16, MW 18, MW 19, MW 35, MW 45, M55
      K-3, N
      Štartovné:
      MW -10NR,-12,-14,-16,-18, M70,K,N, 20,- Sk
      Ostatné kategórie 40,- Sk
      Štart 00:
      Sobota: 13:00
      Nedeľa : 10:00
      Prezentácia – zhromaždisko:
      Sobota: 10:30 – 12:00
      Nedeľa : 8:30 – 9:30
      Mapa:
      Sobota: Kocúrka I, IOF, 1:10 000, e=5m, stav : 1999
      Nedeľa : Borovička , IOF, 1:10 000, e=5m, revízia jar 2007
      Prihlášky: zasielajte na e-mail : ceres_smizany@stonline.sk
      telefonicky / František Šoltés / 0908 387 920, tel.,fax: 053 4422065
      Bude použitý raziaci systém SI, v prihláškach uvádzajte číslo SI.
      Ubytovanie:
      ZŠ Ing. Kožucha Spišská Nová Ves, 60 SK/ osoba/noc
      Vyhlásenie výsledkov: v nedeľu o 13:30
      výsledky budú vyhlásené samostatne za sobotu
      a nedeľu
      Funkcionári:
      Riaditeľ Róbert Miček
      Hl. rozhodca František Šoltés
      Stavba tratí Pavol Šoltés, Matrin Barč
     
     

Pollák Jozef (TKE6001)