11.09.2016
Janka Macinská majsterka sveta v rádiovom OB

     Janka Macinská získala na MS v rádiovom OB v Bulharsku v záverečnej disciplíne zlatú medailu JankaM_majsterkasveta.jpg
      Gratulujeme!

    

Pollák Jozef (TKE6001)