26.03.2019
2 (3) % dane za rok 2018

     Je tu obdobie daňových podaní a to je príležitosť pre Vás a Vašich známych rozhodnúť o darovaní 2 resp 3% (v prípade dobrovoľníckej činnosti) z Vašich daní za rok 2018 v prospech neziskovej organizácie. Vysvetlenie k potvrdeniu o dobrovoľníckej činnosti Vám bude na požiadanie poskytnuté.
      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili 2(3)% z daní činnosť nášho klubu darovaním 2(3%) v minulom roku!
      Aj tentokrát sa uchádzame o Vašu priazeň a ochotu (a taktiež priazeň a ochotu Vašich známych) podporiť našu činnosť darovaním 2 resp 3% z dane za rok 2018. Pozn. IČO prijímateľa (v našom prípade ATU) musí byť vpísané od konca riadku, v opačnom prípade DÚ nemusí zaslať darovanú čiastku. Formulár so správnym zápisom IČO nájdete tu 2perc_2018.pdf
      Nezabudnite si dať vyhlásenie potvrdiť na príslušnom daňovom úrade a darovanú sumu kvôli prerozdeleniu medzi kluby ATU nahlásiť Klubu OB! Ďakujeme!

    

Pollák Jozef (TKE6001)