12.09.2016
Ťahanovský lesný beh

     Do množstva aktivít a podujatí v tomto týždni pribudol Ťahanovský lesný beh Tahanovsky_lesny_beh_2016.docx

    

Pollák Jozef (TKE6001)