26.09.2016
Lacibáči bude sláviť

     Ako už mnohí viete, v nasledujúcich dňoch sa Lacko Oľhava dožíva krásneho životného jubilea. Pri tejto príležitosti sa uskutoční dňa 21.10.2016 o 18.00 v jedálni internátu B.Němcovej slávnostné posedenie. Každý, kto má záujem sa ho zúčastniť, prosím prihláste sa najneskôr do 10.októbra u Icy Athanasovej ( 0905 457 584), ktorá vám poskytne aj bližšie informácie.
      Posedenie je otvorené aj pre bývalých členov klubu, členov iných oddielov OB, priaznivcov či podporovateľov, takže môžete túto informáciu sprostredkovať aj ďalej. Oficiálne pozvánky sa budú posielať len úzkemu okruhu ľudí, s ktorými nemáme bežný kontakt, tak berte tento oznam ako pozvanie. EB

    

Pollák Jozef (TKE6001)