06.10.2016
Bankovský lesný beh, propozície

     V sobotu sa na Bankove uskutoční tradičný lesný beh. Účasť na behu sa všetkým doporučuje! Bankovsky_lesny_beh.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)