09.01.2017
Klubové akcie 2017 - 2

     Klubove_akcie_2017_2.docx V prípade priaznivých snehových podmienok môže byť program v závere týždňa doplnený o aktivity na bežkách. V takom prípade nájdete oznam v odkazovači.

    

Pollák Jozef (TKE6001)