16.01.2017
EYOC 2017, Banská Bystrica, dobrovoľnícka výpomoc

     V Banskej Bystrica sa koncom júna uskutoční významná akcia v OB. Klub Hadveo BB bude organizovať dorastenecké ME. Keďže takáto akcia si vyžaduje veľa organizátorov, klub sa obracia na dobrovoľníkov z celého Slovenska s prosbou o pomoc pri organizácii. Ak by ste boli ochotní na uvedenej akcii ako dobrovoľníci pomôcť, prečítajte si pripojené informácie a kontaktujte organizátorov EYOC_vyzva_dobrovolnici.pdf

    

Pollák Jozef (TKE6001)