19.01.2017
Výbor klubu, január

     V stredu zasadal poslednýkrát v tomto volebnom období v starom zložení klubový výbor Vybor_Januar_2017.pdf
      V utorok bude o 18.00 na tribúne vo veľkej zasadačke výročná členská schôdza, ktorá bude tiež volebná. Pouvažujte nad kandidátmi a navrhnite ich(po prekonzultovaní s nimi) na predsedu klubu, výbor klubu a revíznu komisiu.

    

Pollák Jozef (TKE6001)